Arkiv Wed, 12 Aug 2020 10:05:41 GMT Wed, 12 Aug 2020 10:05:41 GMT RSS Feed Frå https://bjornafjorden.kommune.no https://bjornafjorden.kommune.no Helsing frå skulesjefen: Velkommen til skulestart! https://bjornafjorden.kommune.no/aktuelt/arkiv/helsing-fra-skulesjefen-velkommen-til-skulestart.23061.aspx Til deg som er elev: Gode minne frå ferien er viktige å ta vare på. Gøym minna i hjartet ditt, ta dei fram når haustkvelden kjem og det er mørkt og kaldt. Dette skuleåret vil eg at du skal dela eit smil, så vil du få eit tilbake. Du vil møta trygge vaksne som skal gjera sitt beste for at dagen din blir god. Hugs at akkurat du er viktig for eit godt skulemiljø!

Til deg som er føresett: Takk for jobben og støtta med arbeidet knytt til smittevern i vår. Vi treng å jobba saman for å oppretthalda lågt smittenivå i Bjørnafjorden kommune.

Vi ønskjer ein god start for alle elevar, og god dialog og samarbeid med heimen. 

Klikk for stort bileteJanne Eik er nytilsett som fagsjef skule i Bjørnafjorden kommune. Os og Fusaposten Til deg som er tilsett i skulen:  Lukke til med starten av dette skuleåret! Det er alltid hektisk aktivitet dagane før skulestart, og eg veit at de jobbar iherdig for at starten skal bli så god som mogleg for alle. Lukke til med ny læreplan - hugs at vi ikkje skal hasta oss inn i han, men reflektera og endra undervisninga saman.

Vennleg helsing Janne Eik, fagsjef skule i Bjørnafjorden kommune

]]>
No er sommarferien over og det er klart for eit nytt skuleår. I følgje trafikklysmodellen til Udir, er Noreg på gult nivå. Det vil seia at vi vil ha fokus på reinhald på skulen og vask av hender. Det vil vera veldig likt som då vi avslutta i juni.aid2100Wed, 12 Aug 2020 10:05:41 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
10. august: To nye tilfelle av covid-19 i Bjørnafjorden kommune https://bjornafjorden.kommune.no/aktuelt/arkiv/10-august-to-nye-tilfelle-av-covid-19-i-bjornafjorden-kommune.23043.aspx Assisterande kommuneoverlege Jonas Dale opplyser at smitten er under kontroll. Dei to var del av eit reisefølge. Heile reisefølget er i karantene i påvente av prøvesvar. 
Det er utført smittesporing på alle nærkontaktar, og Folkehelseinstituttet er varsla i samband med smittesporing på fly. 

Dette er dei første smittetilfella i Bjørnafjorden kommune sidan 14. april 2020. Totalt er det no 18 bekrefta smittetilfelle av det nye koronaviruset covid-19 i Bjørnafjorden kommune.

]]>
To personar i 20-åra som er busette i Bjørnafjorden kommune, har testa positivt for covid-19. Dei to blei smitta i utlandet og er no i isolasjon i heimen.aid2097Mon, 10 Aug 2020 10:23:01 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
Trur du at du kan vere smitta av covid-19? Ring testtelefonen https://bjornafjorden.kommune.no/aktuelt/arkiv/trur-du-at-du-kan-vere-smitta-av-covid-19-ring-testtelefonen.23000.aspx Vi testar alle innbyggarar med mistenkt covid-19.

 • Har du akutt luftvegsinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller andre symptom på covid-19?
 • Er du nærkontakt til nokon med påvist covid-19-smitte?
 • Har du vore i utlandet (raudt eller gult land) dei siste 10 dagane? 

Då skal du teste deg for covid-19. Ring testtelefonen på 475 08 412 for å avtale tid for test.

Dersom du testar positivt utan å ha symptom eller å ha vore eksponert for påvist smitte, må du ta ein ny test for å bekrefte resultatet.

Les meir om oppdaterte kriterium for testing på Folkehelseinstituttet (FHI) sine nettsider.

Uavhengig av om du har blitt testa for korona eller ikkje, gjeld desse råda:

 • Viss du er sjuk, hald deg heime. 
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117.
 • Ved livstrugande sjukdom eller skade - ring 113.

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak.
Du kan òg ringe den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015.  Read advice and information in English about the coronavirus covid-19.

Lokal informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden kommune finn du på samlesida bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

Karantene og isolasjon

Informasjon om kven som skal vere i karantene/isolasjon og kva dette inneber.

Her finn du råd på 22 språk til personar i heimekarantene og heimeisolasjon

]]>
Folkehelseinstituttet har endra testkriteria for covid-19. Du treng ikkje lenger kontakte fastlegen din for vurdering av behov for testing. Dersom du mistenker at du kan vere smitta av covid-19, kan du sjølv be om å bli testa.aid2087Mon, 10 Aug 2020 10:22:25 GMT
Velkommen til skulestart måndag 17. august! https://bjornafjorden.kommune.no/aktuelt/arkiv/velkommen-til-skulestart-mandag-17-august.23020.aspx Eikelandsosen skule

1. trinn kl. 9-14.15
2.-7. trinn kl. 8.30-14.15

SFO: kl. 7.30-16.30. Det er ikkje opna for utvida SFO-plass enno.

Fusa skule

Skule: kl. 8.30-14
SFO: kl. 7.30-16.30

Halhjem barneskule

1. trinn: kl. 10-13
2.-4. trinn: kl. 8.30-13

SFO: kl. 7.30-16.30

Hegglandsdalen barneskule

1. trinn: kl. 9.30-14.10
2.-7. trinn: kl. 8.30-14.10
SFO: kl. 7.30-16.30

Kuventræ barneskule

1. trinn: kl. 9.30-13.20
2.-4. trinn: 8.30-13.20
5.-7. trinn: kl. 8.30-14.05

SFO: 7.30-16.30. Det er ikkje opna for utvida SFO-plass enno.

Lunde barneskule

1. trinn: kl. 9.30-13
2.-4. trinn: kl. 8.15-13
5.-7. trinn: kl. 8.45-13.40

SFO: kl. 7.30-16.30. Det er ikkje opna for utvida SFO-plass enno.

Lysekloster barneskule

1. trinn: kl. 9-12.20
2.-7. trinn: kl. 8.15-12.20

SFO: kl. 7.30-16.30

Nore Fusa skule

1.-7. trinn: kl. 8.15-13.40

SFO: kl. 7.30-16.30

Nore Neset barneskule

1. trinn: kl. 10-13.30
2.-7. trinn: kl. 8.30–13.30/14 til kl. 13.30.

SFO: kl. 7.30-16.30. Det er ikkje opna for utvida SFO-plass enno.

1. klasse SFO kl. 13.30

Os barneskule

1. trinn: kl. 9-12.25
2. trinn: kl. 8.30-14
3.-4. trinn: kl. 8.30-12.25
5. trinn: kl. 8.30-14
6.-7. trinn: kl. 8.30-13.15

SFO: kl. 7.30-16.30. Det er ikkje opna for utvida SFO-plass enno.

Strøno barneskule

1. trinn: kl. 10-13.25
2.–7. trinn: kl. 8.15-13.25

SFO: kl. 7.30-16.30

Søre Fusa skule

1.- 7. trinn: kl. 8.20-14

SFO: kl. 7.30-16.30

Søfteland barneskule

1. trinn: kl. 9-12
2.-7. trinn: kl. 8.30-14

SFO: kl. 7.30-16.30. Det er ikkje opna for utvida SFO-plass enno.

Søre Øyane barneskule

1. trinn: kl. 9:30-13.15
2.-7. trinn: kl. 8.30-13.30

SFO: kl. 7.30-16.30

Fusa ungdomsskule

8.-10. trinn: kl. 8.30-14.15

Nore Neset ungdomsskule

8.-10. trinn: kl. 8.30–13.20

Os ungdomsskule

8.–10. trinn: kl. 8.25–13.20

Skyss: Ordinære skulebussar går som normalt.

Sjå skule- og barnehageruta for Bjørnafjorden kommune skuleåret 2020/2021

Bjørnafjorden vaksenopplæring

Skulestart undervisning på dagtid:
18. august kl. 8.30 for gruppe 1-4
17. august kl. 8.30 for Eksamensretta grunnskule

Kveldsundervisninga har oppstart måndag 17., onsdag 19. og torsdag 20. august. Alle elevar i vaksenopplæringa får tilsendt informasjonsbrev med detaljert informasjon i august.

]]>
Sjå oppmøtetider for dei ulike skulane og klassetrinna. Vi gler oss til å helse små og store velkomne!aid2094Fri, 07 Aug 2020 12:01:28 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
Hepatitt C-bussen kjem til Os https://bjornafjorden.kommune.no/aktuelt/arkiv/hepatitt-c-bussen-kjem-til-os.23024.aspx Regjeringa har vedtatt å arbeide for at infeksjonssjukdomen hepatitt C skal utryddast i Noreg, i tråd med målet til Verdas helseorganisasjon (WHO).

Hepatitt C er ein virusinfeksjon som kan føre til alvorleg skade på levra. Mange vet ikkje at dei er smitta fordi det kan gå mange år før symptoma utviklar seg. Med ny og betre behandling kan dei aller fleste bli friske. Les meir på hepc.no

Kvar og når?

Bussen vil stå parkert utanfor Vartun i Industrivegen 4-8.
Det vil vere mogleg å komme og teste seg:

 • Torsdag 20. august klokka 10-15.30
 • Fredag 21. august klokka 9-14

Kven er tilbodet for?

Risikogruppa for hepatitt C er i hovudsak personar som tar, eller har tatt, rusmiddel med sprøyte.

Hepattit C-bussen er eit samarbeid mellom Helsedirektoratet og proLAR. Test blir tatt i bussen. Dersom du er smitta, vil du få tilbod om behandling på lokalt sjukehus. 

Rusteamet i kommunen har ansvaret for oppfølging under behandlinga.

Ta kontakt

Kjenner du nokon som er i risikogruppa? Då er det fint om du fortel vedkomande om tilbodet. Vi ønskjer helst å registrere dei som skal testast på førehand, men det er òg mogleg å berre møte opp.

For registrering eller meir informasjon, ta kontakt med Per Gunnar Lunde Oseng eller Arve Frostad hos Vartun oppfølgingsteneste på e-post: pgol@bjornafjorden.kommune.no eller arfr@bjornafjorden.kommune.no

]]>
Torsdag 20. og fredag 21. august kjem hepatitt C-bussen til Os. Her kan du teste deg, slik at du eventuelt kan få behandling for sjukdomen. Er du i risikogruppa eller kjenner du nokon som er det? Tips dei om tilbodet!aid2096Thu, 06 Aug 2020 10:49:27 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
Borgavegen periodevis stengt fram til og med desember https://bjornafjorden.kommune.no/aktuelt/arkiv/borgavegen-periodevis-stengt-fram-til-og-med-desember.23021.aspx Gåande og syklande kan passere anleggsområdet, men vi ber om at alle er forsiktige når dei er i nærleiken.
Kontaktperson er Nils Sylta, tlf. 971 78 599.

Bebuarar i det aktuelle området har fått varsel på telefon/SMS.

]]>
I samband med utvidinga av Borgavegen, vil vegen mellom avkøyringa til Nordmarka og Hjellevegen vere tidvis stengt grunna sprenging og legging av nye leidningar. Arbeidet vil pågå måndag til fredag, mellom klokka 7.30 og 15, frå måndag 10. august til og med desember 2020.aid2095Wed, 05 Aug 2020 15:17:51 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
Oppdatert: Er du helsepersonell og har vore på ferie utanfor Noreg? https://bjornafjorden.kommune.no/aktuelt/arkiv/oppdatert-er-du-helsepersonell-og-har-vore-pa-ferie-utanfor-noreg.23012.aspx Folkehelseinstituttet tilrår at helsepersonell som har vore på reise i grøn region/land utanfor Noreg blir testa for koronavirus før dei kan ha nærkontakt med pasientar.
Kravet er to testar etter ankomst til Noreg med minimum 48 timars mellomrom.
Den andre testen kan bli tatt tidlegast fem dagar og seinast åtte dagar etter heimkomst.

Slik går du fram

Ta kontakt med prøvetakingsteamet i Bjørnafjorden kommune på telefon 475 08 412, kl. 8-15. Nokre avdelingar testar sjølve, ta i så fall kontakt med arbeidsstaden din. Har du vore utanlands, ber vi deg om å gi arbeidsgivaren din beskjed om dette snarast råd.

Sjå elles FHI sine nettsider for smittevernråd for reise og innlandskarantene ved ankomst til Norge (lenke) og nav.no for informasjon om eventuell rett til sjukepengar.  

]]>
Helsepersonell som har vore på ferie utanfor Noreg - sjølv om det aktuelle ferielandet er ei grøn sone - blir testa for å hindre smittespreiing av koronavirus. FHI anbefalte tidlegare testing av helsepersonell som har vore i land utanfor Norden. Dette er no endra til å omfatte alle land utanfor Noreg, inkludert Danmark og Sverige. Gi beskjed til arbeidsgivaren din dersom dette gjeld deg, og ta kontakt med prøvetakingsteamet for testing.aid2091Wed, 05 Aug 2020 14:27:29 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
Vil du og klassen din vere med på å utforme Sommarlesfesten 2020? https://bjornafjorden.kommune.no/aktuelt/arkiv/vil-du-og-klassen-din-vere-med-pa-a-utforme-sommarlesfesten-2020.23019.aspx

Kva må de gjere?

Klassen må lese ei av  bøkene til Malin Hellebø saman i klasserommet på førehand, og sette av to skuletimar mellom 24. august og 5.september til førebuing saman med bibliotekar frå Bjørnafjorden bibliotek.

Etter førebuinga må klassen ha høve til å møte opp i biblioteket i skuletida for å møte forfattaren. Sommarlesfesten 7. september vil vare i ca. 45 minutt. Klokkeslett kjem seinare. Skuleklassen møter i biblioteket ca. 1 time før festen startar. Transport vil bli ordna. 

Er dette noko for klassen din? Tips læraren din!

Læraren din kan sende ein e-post til thr@bjornafjorden.kommune.no innan 21. august, og fortelje kvifor klassen din vil vere med.

Dersom mange klassar melder seg, vil biblioteket trekke ein tilfeldig klasse. Dei oppfordrar alle skuleklassane på 1.7-trinn til å sette av tid til å sjå intervjuet via skjerm, og å lese den aktuelle boka.

 

]]>
Bjørnafjorden bibliotek søker etter ein skuleklasse på 4.-6. trinn som vil vere med og utforme Sommarlesfesten 2020. Sommarlesfesten går av stabelen på Bjørnafjorden bibliotek 7. september.Elevane vil mellom anna få intervjue ein ekte forfattar, nemleg Malin Hellebø, kjent frå Dyrevenn på NRK Super. Ho har skrive to bøker:Dyras beste sjekketriks og Inn i munnen: ei bok om dyremunnar.Intervjuet vil bli strøymt, slik at alle elevane på alle skular i Bjørnafjorden kommune kan vere med på festen via skjermen. Opptak av intervjuet vil vere tilgjengeleg i eit par dagar etter sjølve festen.aid2093Wed, 05 Aug 2020 11:52:03 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
Informasjon om besøk til sjukeheimane våre https://bjornafjorden.kommune.no/aktuelt/arkiv/informasjon-om-besok-til-sjukeheimane-vare.22163.aspx Retningslinjer for besøk til sjukeheimane
 • Det vil vere besøkstider ved institusjonane. Ring avdelinga for informasjon og for å avtale besøk.
 • Maksimalt to besøkande per besøk, slik at det er mogleg å oppretthalde anbefalt avstand (1 meter).
 • Besøkande må følgje gjeldande rutinar og smittevernråd.
 • Personar med sannsynleg covid-19-smitte kan ikkje komme på besøk til sjukeheimane. Det same gjeld personar i heimekarantene og personar med symptom på luftvegsinfeksjon. Sjølv ved milde symptom, skal du halde deg heime.

Under besøket:

 • Alle besøkande må vaske hendene grundig med såpe og vatn/desinfeksjonsmiddel, også ved besøk utandørs.
 • Besøkande skal gå direkte til og frå rommet, og ikkje opphalde seg i fellesareal.
 • Besøkande skal halde minst 1 meters avstand til den dei besøker, tilsette og andre bebuarar.
 • Bebuarar kan ta imot gåver, blomar og liknande under besøket.
 • Vi oppmodar til å ikkje ta med mat og drikke.
 • Besøkande som seinare blir testa for covid-19, skal opplyse om at dei har vore på besøk på sjukeheimen, som ein del av smittesporinga.

 

]]>
For å ha kontroll på smittevernet, må sjukeheimane ha nokre restriksjonar ved besøk. Gjester må avtale besøk med avdelinga på førehand, setje seg inn retningslinjene og følgje smittevernråda under heile besøket.NB! Har du vore utanlands eller i område i Noreg med lokale smitteutbrot av koronavirus, vil vi på det sterkaste oppmode deg til å utsetje besøk på sjukeheimen til minimum 14 dagar etter heimkomst. Dette gjeld sjølv om du ikkje har symptom på luftvegsinfeksjon.aid1992Tue, 04 Aug 2020 14:09:11 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
Velkommen til nytt barnehageår! https://bjornafjorden.kommune.no/aktuelt/arkiv/velkommen-til-nytt-barnehagear.23009.aspx For å avgrense smitte er det framleis ei rekkje tiltak i barnehagane. Trafikklyset med grønt, gult og raudt nivå viser kva smitteverntiltak som gjeld for barnehagane for dei ulike nivåa. Det er smittesituasjonen i Noreg totalt som avgjer kva nivå vi ligg på. Dersom smittesituasjonen endrar seg, må barnehagane justere rutinane.
Barnehagane held fram med å følge gult nivå i trafikklysmodellen.

Gult lys betyr tilnærma normal drift, men vi må framleis følgje ein del smitteverntiltak:

 • På gult nivå blir ei heil avdeling rekna som ein kohort, altså som ei gruppe som kan omgå kvarandre som normalt.  Barnehagane kan sjølve velje korleis dei vil dele dei inn i grupper. Ny gruppesamansetjing kan skje etter ei helg.
 • Barn i dei kommunale barnehagane må framleis ha med seg matpakke.
 • Leikeplassen vil framleis vere delt inn i soner. Avdelingar (kohortar) som ikkje samarbeider, må ha kvar sin leikeplass når dei er ute samtidig.
 • Informasjon om hente- og bringerutinar får de frå den enkelte barnehagen.
 • Vi har framleis fokus på reinhald.

Korleis blir det med barnehagetilvenning?

Foreldre får vere med på tilvenning. Foreldre må halde ein meter avstand til tilsette og andre sine barn, så langt det er mogleg.

Ikkje ta med leiker heimefrå

Barna skal ikkje ta med eigne leiker heimefrå. Dersom barnet ditt har ein eigen kosebamse for å sove, kan denne vere med. Det er ekstra viktig at denne ikkje blir delt med andre barn i barnehagen.

Kan barn komme i barnehagen med rennande nase?

 • Ingen skal møte i barnehagen om dei er sjuke. Barn og tilsette skal ikkje møte i barnehagen dersom dei har symptom på luftvegsinfeksjon eller dersom dei har vore i nærkontakt med nokon som har covid-19.
 • Barn med rennande nase kan komme i barnehagen, dersom barnet ikkje har andre symptom, feber og elles er frisk.
 • Foreldre i karantene kan ikkje møte i barnehagen.

Det ser ut til at vi må følgje smitteverntiltaka ei god stund framover. Barnehagane skal framleis ivareta barna sine behov for fysisk omsorg og syte for at alle barn opplever tryggleik, omsorg og trivsel i barnehagen.

Tusen takk for at de er med på å sikre godt smittevern i barnehagane.

Velkommen til nytt barnehageår - vi gler oss til å sjå dykk!

]]>
Informasjon til foreldre om barnehagekvardagen hausten 2020.aid2089Tue, 04 Aug 2020 11:06:51 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)