Siste nytt Fri, 25 Jun 2021 10:42:53 GMT Fri, 25 Jun 2021 10:42:53 GMT RSS Feed Frå https://bjornafjorden.kommune.no https://bjornafjorden.kommune.no 24. juni: Eitt nytt smittetilfelle i går, torsdag https://bjornafjorden.kommune.no/siste-nytt/24-juni-eitt-nytt-smittetilfelle-i-gar-torsdag.28049.aspx

Slik går du fram for å teste deg 

Klikk her for å bestille time for testing

Du kan òg ringe 475 08 412 for å avtale tid for test. Telefontider: måndag til fredag kl. 8.30-11.45/12.30-15. Laurdag og heilagdagar kl. 9.15-10/11-13/14-16.30. 

Her kan du bli testa

 • Koronalegevakta i Røde Kors-huset i Kolskogheiane 8, 5200 Os. Testing måndag-laurdag.
 • Teststasjonen i den gamle ungdomsskulen i Eikelandsosen, Brakabygda 33, 5640 Eikelandsosen. Testing måndag og torsdag. 

Du kan ikkje møte opp utan timeavtale.

 

]]>
Ei kvinne i 20-åra frå Bjørnafjorden kommune fekk påvist covid-19 i går, torsdag. Kvinna er nærkontakt til eit anna påvist smittetilfelle.aid2939Fri, 25 Jun 2021 10:42:53 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
23. juni: Nok eit smittetilfelle i går, onsdag https://bjornafjorden.kommune.no/siste-nytt/23-juni-nok-eit-smittetilfelle-i-gar-onsdag.28044.aspx

Slik går du fram for å teste deg 

Klikk her for å bestille time for testing

Du kan òg ringe 475 08 412 for å avtale tid for test. Telefontider: måndag til fredag kl. 8.30-11.45/12.30-15. Laurdag og heilagdagar kl. 9.15-10/11-13/14-16.30. 

Her kan du bli testa

 • Koronalegevakta i Røde Kors-huset i Kolskogheiane 8, 5200 Os. Testing måndag-laurdag.
 • Teststasjonen i den gamle ungdomsskulen i Eikelandsosen, Brakabygda 33, 5640 Eikelandsosen. Testing måndag og torsdag. 

Du kan ikkje møte opp utan timeavtale.

 

]]>
Ei kvinne i slutten av tenåra frå Bjørnafjorden kommune fekk påvist covid-19 i går, onsdag. Smittevegen er ukjend. Nærkontaktar i Bjørnafjorden kommune er varsla og sett i karantene.I tillegg melde vi om dette smittetilfellet tidlegare i går, 23. juni.aid2937Thu, 24 Jun 2021 12:29:05 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
23. juni: Eitt nytt smittetilfelle https://bjornafjorden.kommune.no/siste-nytt/23-juni-eitt-nytt-smittetilfelle.28039.aspx

Slik går du fram for å teste deg 

Klikk her for å bestille time for testing

Du kan òg ringe 475 08 412 for å avtale tid for test. Telefontider: måndag til fredag kl. 8.30-11.45/12.30-15. Laurdag og heilagdagar kl. 9.15-10/11-13/14-16.30. 

Her kan du bli testa

 • Koronalegevakta i Røde Kors-huset i Kolskogheiane 8, 5200 Os. Testing måndag-laurdag.
 • Teststasjonen i den gamle ungdomsskulen i Eikelandsosen, Brakabygda 33, 5640 Eikelandsosen. Testing måndag og torsdag. 

Du kan ikkje møte opp utan timeavtale.

 

]]>
Ein mann i 20-åra i Bjørnafjorden kommune har fått påvist covid-19 i dag, onsdag. Smittevegen er ukjend. Nærkontaktar er varsla og sett i karantene.aid2936Wed, 23 Jun 2021 13:59:55 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
Kommuneoverlegen informerer: Koronavaksinasjon i Bjørnafjorden veke 26 https://bjornafjorden.kommune.no/siste-nytt/kommuneoverlegen-informerer-koronavaksinasjon-i-bjornafjorden-veke-26.28010.aspx Tilbod om vaksine blir sendt ut på SMS fortløpande og fram til rett før vaksinasjonsstart den 30. juni. Ver vennleg å ikkje ringe vaksinetelefonen før du har fått SMS. Vi har ikkje gløymt deg - du vil få tilbod når det er din tur.

Sjå FHI si oversikt over prioriteringsrekkefølgje for koronavaksine.

Kven er i prioriteringsgruppe 9?

Personar mellom 45 og 54 år utan underliggande sjukdom/tilstand. Dei eldste får tilbod først.Klikk for stort bileteKommuneoverlege Klaus Melf sender ut tilbod om koronavaksine til neste gruppe på prioriteringslista, som får vaksine neste onsdag. Os og Fusaposten  

Når går SMS ut for vaksine i veke 26?

Tilbod om vaksine blir sendt ut på SMS fortløpande og fram til rett før vaksinasjonsstart 30. juni. Ver vennleg å ikkje ringe vaksinetelefonen før du eventuelt har fått SMS. Vi har ikkje gløymt deg - du vil få tilbod når det er din tur.

Har du fastlege i ein annan kommune?

Då vil du anten bli kalla inn til vaksinering av fastlegen din eller av oss i Bjørnafjorden kommune, etter avtale med fastlegen din. Du treng ikkje gjere noko. Vent på innkalling. Dersom du får tilbod om vaksine frå både fastlegen og kommunen, vel du sjølv kor du ønskjer å ta vaksinen.

Ventar du framleis på vaksine, sjølv om du tilhøyrer gruppe 1-8?

Sjå FHI si oversikt over prioriteringsrekkefølgje for koronavaksine.

 • Er du over 65 år/har ein høgrisikodiagnose?

Dersom du tilhøyrer prioriteringsgruppe 1-4 og har varig opphald i Bjørnafjorden kommune eller har fastlege her, skal du no ha fått tilbod om vaksine frå oss.
Vi har hatt problem med å komme i kontakt med nokre få personar i gruppene 1-4 og 8.
Dersom du framleis ventar på vaksinetilbod, eller du tidlegare har avslått tilbodet om vaksine og no har ombestemt deg, kan du ringe oss på vaksinetelefonen 913 58 649

 • Er du mellom 18 og 64 år med underliggande sjukdom/tilstand?

Dersom du er mellom 18 og 64 år med underliggande sjukdom/tilstand som gir moderat risiko for alvorleg koronaforløp, og enno ikkje har fått tilbod om koronavaksine, må du ta kontakt med fastlegen din. Fastlegane har ansvar for å melde frå til oss om aktuelle pasientar, slik at vi kan kalle deg inn.

Kva skjer med vaksinedosen om nokon ikkje møter opp?

Nokre kommunar ber innbyggarar som kan vere tilgjengelege på 30 minutts varsel om å registrere seg på ei liste, slik at dei kan bli kalla inn dersom andre ikkje skulle møte opp til timen sin.

Vi har ikkje ei slik "reserveliste" i Bjørnafjorden. Før kvar vaksinasjonsdag blir dei neste på lista spurde om dei kan vere standby.

Les meir om koronavaksinasjon i Bjørnafjorden kommune 

Koronavaksinasjon er gratis og frivillig.

Slik bestiller du time

Timebestilling skjer via nett (med BankID) eller per telefon. Du får informasjon om korleis du bestiller time i SMS-en du mottar frå oss. Berre dei som har fått tilbod skal bestille time.
 

 

]]>
I veke 26 (vaksinasjonsdag 30. juni) får Bjørnafjorden kommune til saman over 1300 vaksinedosar av Pfizer-vaksinen. Om lag 1100 friske personar over 45 år (prioriteringsgruppe 9) vil få tilbod om første vaksinedose. - Alle som er fødde i 1975 eller før vil få tilbod i veke 26, seier Melf.aid2925Wed, 23 Jun 2021 09:03:38 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
Her er årets vinnarar av Bjørnafjorden kommune sitt kulturstipend for ungdom https://bjornafjorden.kommune.no/siste-nytt/her-er-arets-vinnarar-av-bjornafjorden-kommune-sitt-kulturstipend-for-ungdom.27984.aspx Bjørnafjorden kommune deler ut kulturstipend for ungdom på kr 20 000,- 
I 2020 blei stipendet tildelt ballettdansar Ingrid Lyssand Rosvold (22) og fotballspelar Madelen Koldal Holme (18). I år fekk vi 14 søknadar frå mange gode kandidatar. Dette syner at vi har eit stort mangfald og mange unge talent i Bjørnafjorden. Det lovar godt for framtida!

Håvard Grøndal Skåtun (26)

Låtskrivar og musikar

Håvard er ein hardtarbeidande musikar med store ambisjonar og planar for dei komande åra.

Allereie i 2014 spela han inn EP-en "Living out loud" i Nashville, og året etter var han tilbake for å fullføre albumet "Flying in the free".
2020 var eit utfordrande år, men Håvard har brukt tida godt. Via Skype har han mellom anna skrive låtar saman med låtskrivarar frå Nashville, og brukt mykje tid i studio for å spele inn musikken. No er opptaka ferdige, og skal ferdigstillast med miksing og mastering.

Håvard har ikkje eit stort apparat med plateselskap og artistbyrå i ryggen, så stipendet skal brukast til å ferdigstille innspelinga, til promotering og til å formidle musikken til eit større publikum - kort sagt til å utvikla seg som artist!

Thomas Hjertaker (19)

Trass i sin unge alder, har Thomas allereie markert seg som eit stort obo-talent - også nasjonalt.

Thomas har nyleg avslutta vidaregåande skule på musikklinja på Langhaugen vidaregåande skule. Parallelt har han hatt solokonsertar og spela i Os musikkforening, Os skulekorps, Bergen ungdomssymfoniorkester og vore elev på Barrat-Dues unge talentprogram.

I vinter prøvespela han ved høgskular og konservatorium i heile Norden (rykta fortel at han fekk  tilbod om plass ved samtlege skular). Thomas har vald å studere ved Barrat-Due Musikkinstitutt under den anerkjende oboisten David Strunck. Han har store ambisjonar om ein profesjonell karriere som oboist, og ønskjer å bruke stipendet til å investere i nytt instrument.

Bjørnafjorden kommune gratulerer!

 

]]>
Bjørnafjorden kommune sitt kulturstipend for ungdom 2021 er tildelt Håvard Grøndal Skåtun (låtskrivar og musikar) og Thomas Hjertaker (obo).Dei er begge musikarar, men med ulikt kunstnarleg uttrykk. Felles for begge er at dei er ambisiøse og hardtarbeidande talent innan sine representative sjangrar.Ordførar Trine Lindborg overrekte stipenda til dei to i samband med UKM-arrangementet (Ung Kultur Møtes) i Os sentrum, laurdag 19. juni.aid2918Sat, 19 Jun 2021 17:02:24 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
No går vi til trinn tre av gjenopningsplanen https://bjornafjorden.kommune.no/siste-nytt/no-gar-vi-til-trinn-tre-av-gjenopningsplanen.27994.aspx Det blir mellom anna mogleg med fleire på besøk heime, fleire menneske på arrangement og mindre behov for heimekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangement på tvers av regionar og krinsar utan krav om å halde 1 meter avstand.

Dei nye anbefalingane gjeld umiddelbart, medan forskriftsendringane trer i kraft søndag 20. juni klokka 12.

Les meir på regjeringen.no

]]>
Regjeringa har bestemt at vi no går til tredje trinn i gjenopningsplanen.aid2922Fri, 18 Jun 2021 14:55:09 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
Ung kultur inntar sommargata på laurdag! https://bjornafjorden.kommune.no/siste-nytt/ung-kultur-inntar-sommargata-pa-laurdag.27979.aspx Dette skjer laurdag 19. juni

Klikk for stort bilete

Bruktmarknad kl. 10-15

Det blir sal av fint brukte klede, her kan du gjere eit kupp! Vi har framleis plass til fleire seljarar, så om du er mellom 13 og 25 år og har lyst å selje, ta kontakt seinast fredag 18. juni 😊OBS! Grunna smittevern må du melde frå om du skal selje på førehand. Les meir her.  

Grafittiveggen blir ny!

I fjor hadde vi workshop med graffitikunstnar Marie Doyenne, som resulterte i eit fargerikt kunstverk på gamle Oshjørnet. Gatekunst skal vere «levande» kunstverk, difor blir veggen ny i år! Denne gongen er det kunstnar Gurdish Haugsdal som skal sette sitt preg på veggen, saman med ungdommar. Vi gler oss til å sjå resultatet!

Utdeling av kulturstipend for ungdom kl. 15

For andre gong deler Bjørnafjorden kommune ut to kulturstipend for ungdom på kr 20 000,-. I fjor blei stipendet tildelt ballettdansar Ingrid Lyssand Rosvold (22) og fotballspelar Madelen Koldal Holme (18). I år fekk vi 14 søknadar frå mange gode kandidatar, og klokka 15 vil ordførar Trine Lindborg dele ut stipend til årets utvalde.

]]>
Laurdag 19. juni overtar UKM (Ung Kultur Møtes) sommargata og torget på Osøyro, saman med Os sentrumsforening. Det blir bruktmarknad, graffiti og utdeling av kulturstipend for ungdom. Kom, sjå, bli med!aid2917Fri, 18 Jun 2021 11:27:12 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
Er du glad i brukthandel og treng påfyll i klesskapet? https://bjornafjorden.kommune.no/siste-nytt/er-du-glad-i-brukthandel-og-treng-pafyll-i-klesskapet.27967.aspx Arrangementet er eit samarbeid mellom UKM og Os sentrumsforening. Målgruppa er 13 til 25 år, men second hand-marknaden er sjølvsagt open for alle som vil kjøpe.

Det blir også eit nytt kunstverk på grafittiveggen på Oshjørnet, og kunstnar Gurdish Haugsdal skal saman med fem ungdommar sette sitt handtrykk på veggen! 

Stad: Sommargatatorget i Os Sentrum
Tid: Laurdag 19. juni kl. 10.00 - 15.00

Oppmøte: kl 09.00 

Type klede: Ikkje sal av undertøy - alt anna er topp! 

Utstyr: Os Sentrumsforening har med bord, stativ og kleshengarar. Det blir også sett fram handsprit.

Betaling: Betaling skjer på Vipps og ungdommane får behalde alt dei selger sjølve.

Prisar: Alle varer må vere synleg prisa, slik at kundane kan sjå kva kleda kostar utan å ta for mykje på dei - tenk smittevern!

TIPS! Lag gjerne ein plakat eller ta med noko som gjer prisar og salgsvarer ekstra synlege! 

Vi har framleis plass til fleire! Er du mellom 13 og 25 år og har lyst å selje ta kontakt seinast fredag. OBS! Grunna smittevern må du melde frå om du skal selje på førehand.

Klikk for stort bilete

  Velkommen til Os sentrum for å sjå, handle og støtte ungdommane våre! 

]]>
Laurdag 19. juni kan ungdommane selge og kjøpe brukt på second hand-marknad i Os sentrum. Det blir sal av fint brukte klede, her kan du gjere eit kupp! UKM (UngKulturMøtes) arrangerer second hand kl. 10-15, og sommargata fylles opp med ungdommar som kan selje og kjøpe brukte klede, sko, vesker og liknande.aid2914Thu, 17 Jun 2021 12:09:00 GMTellun@bjornafjorden.kommune.no (Eline Lundervold)
Vil du vere valmedarbeidar? https://bjornafjorden.kommune.no/siste-nytt/vil-du-vere-valmedarbeidar.27326.aspx På valdagen er dei fleste lokala opne frå klokka 9 til 21. Det vil vere ein vaktplan med skift for valmedarbeidarar.

Arbeidsopppgåvene vil vere vakthald, rettleiing, avkryssing i manntal og stemmemottak.

Godtgjering

Du vil få godtgjering for arbeidet.

Krav til valmedarbeidarar

 • Du må vere over 18 år 
 • Du kan ikkje stå som listekandidat i den aktuelle valkrinsen

Alle valmedarbeidarar må gjennomføre obligatorisk opplæring i august.

Slik søkjer du

Søk elektronisk om å bli valmedarbeidar

Har du spørsmål?

Send e-post til val@bjornafjorden.kommune.no

 

]]>
Måndag 13. september 2021 er det stortings- og sametingsval. Vil du vere med og oppleve demokrati i praksis - frå innsida? Bjørnafjorden kommune søkjer no valmedarbeidarar til valdagen.aid2738Thu, 17 Jun 2021 09:06:51 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)
Kommuneoverlegen informerer: Koronavaksinasjon i Bjørnafjorden veke 25 https://bjornafjorden.kommune.no/siste-nytt/kommuneoverlegen-informerer-koronavaksinasjon-i-bjornafjorden-veke-25.27942.aspx Tilbod om vaksine blir sendt ut på SMS fortløpande og fram til rett før vaksinasjonsstart den 23. juni. Ver vennleg å ikkje ringe vaksinetelefonen før du har fått SMS. Vi har ikkje gløymt deg - du vil få tilbod når det er din tur.

Sjå FHI si oversikt over prioriteringsrekkefølgje for koronavaksine.

Kven er i prioriteringsgruppe 9?

Personar mellom 45 og 54 år utan underliggande sjukdom/tilstand. Dei eldste får tilbod først.Klikk for stort bileteKommuneoverlege Klaus Melf sender ut tilbod om koronavaksine til neste gruppe på prioriteringslista, som får vaksine neste onsdag. Os og Fusaposten  

Når går SMS ut for vaksine i veke 25?

Tilbod om vaksine blir sendt ut på SMS fortløpande og fram til rett før vaksinasjonsstart 23. juni. Ver vennleg å ikkje ringe vaksinetelefonen før du eventuelt har fått SMS. Vi har ikkje gløymt deg - du vil få tilbod når det er din tur.

Har du fastlege i ein annan kommune?

Då vil du anten bli kalla inn til vaksinering av fastlegen din eller av oss i Bjørnafjorden kommune, etter avtale med fastlegen din. Du treng ikkje gjere noko. Vent på innkalling. Dersom du får tilbod om vaksine frå både fastlegen og kommunen, vel du sjølv kor du ønskjer å ta vaksinen.

Ventar du framleis på vaksine, sjølv om du tilhøyrer gruppe 1-8?

Sjå FHI si oversikt over prioriteringsrekkefølgje for koronavaksine.

 • Er du over 65 år/har ein høgrisikodiagnose?

Dersom du tilhøyrer prioriteringsgruppe 1-4 og har varig opphald i Bjørnafjorden kommune eller har fastlege her, skal du no ha fått tilbod om vaksine frå oss.
Vi har hatt problem med å komme i kontakt med nokre få personar i gruppene 1-4 og 8.
Dersom du framleis ventar på vaksinetilbod, eller du tidlegare har avslått tilbodet om vaksine og no har ombestemt deg, kan du ringe oss på vaksinetelefonen 913 58 649

 • Er du mellom 18 og 64 år med underliggande sjukdom/tilstand?

Dersom du er mellom 18 og 64 år med underliggande sjukdom/tilstand som gir moderat risiko for alvorleg koronaforløp, og enno ikkje har fått tilbod om koronavaksine, må du ta kontakt med fastlegen din. Fastlegane har ansvar for å melde frå til oss om aktuelle pasientar, slik at vi kan kalle deg inn.

Kva skjer med vaksinedosen om nokon ikkje møter opp?

Nokre kommunar ber innbyggarar som kan vere tilgjengelege på 30 minutts varsel om å registrere seg på ei liste, slik at dei kan bli kalla inn dersom andre ikkje skulle møte opp til timen sin.

Vi har ikkje ei slik "reserveliste" i Bjørnafjorden. Før kvar vaksinasjonsdag blir dei neste på lista spurde om dei kan vere standby.

Les meir om koronavaksinasjon i Bjørnafjorden kommune 

Koronavaksinasjon er gratis og frivillig.

Slik bestiller du time

Timebestilling skjer via nett (med BankID) eller per telefon. Du får informasjon om korleis du bestiller time i SMS-en du mottar frå oss. Berre dei som har fått tilbod skal bestille time.
 

 

]]>
I veke 25 (vaksinasjonsdag 23. juni) får Bjørnafjorden kommune til saman 1445 vaksinedosar av Pfizer-vaksinen. 1026 friske personar over 45 år vil få tilbod om første vaksinedose. Kommuneoverlege Melf melder at alle i prioriteringsgruppe 8 (55-64 år) vil ha fått første dose i veke 25. No står prioriteringsgruppe 9 (45-54 år) for tur. - Alle som er fødde i 1969 eller tidlegare vil få tilbod i veke 25, seier Melf.aid2906Wed, 16 Jun 2021 08:34:10 GMTrasb@bjornafjorden.kommune.no (Ragnhild Stende Bjaadal)