Aktuelt

 • 09. april 2020 Treng du nokon å snakke med?
  Her er viktige telefonnummer og kontakttilbod i Bjørnafjorden kommune.
 • 08. april 2020 Slik skal vi sikre trygg gjenopning og drift av barnehagar og skular
  Regjeringa har beslutta at barnehagar kan opne frå 20. april og 1.-4. trinn i grunnskulen frå 27. april. Nasjonale retningslinjer for korleis barnehagar og skular kan drivast på ein smittevernmessig trygg måte, vil vere klare 16. april.Kommuneadministrasjonen og leiinga ved skulane og barnehagane i Bjørnafjorden vil samarbeide om å implementere retningslinjene, gjere tilpasningar og sikre trygg drift for både barn og vaksne i kommunen vår. Vi er alt i gang med arbeidet, og vil informere nærmare når dei praktiske tinga er på plass.
 • 08. april 2020 Koronavirus 8. april: Nytt smittetilfelle i Bjørnafjorden kommune
  Ei jente på 10 år har testa positivt for det nye koronaviruset. Jenta er i nær familie med eit anna påvist smittetilfelle.Familien er allereie i isolasjon og alle aktuelle nærkontaktar er kartlagt tidlegare.Smittevernoverlege Bjørn Petter Aasheim Johannesen opplyser at jenta har milde symptom.Dette er det 14. påviste smittetilfellet av det nye koronaviruset i Bjørnafjorden kommune.
 • 07. april 2020 Koronavirus 7. april: Nytt smittetilfelle i Bjørnafjorden kommune
  Ein mann i 20-åra busett i Bjørnafjorden kommune har testa positivt for det nye koronaviruset. Smittevernoverlege Bjørn Petter Aasheim Johannesen opplyser at ein ikkje veit korleis mannen har blitt smitta av viruset (ukjent smitteveg), men at dei har god kontroll over kven han har vore i nærkontakt med og at familien er sett i karantene.Dette er det 13. påviste smittetilfellet av det nye koronaviruset i Bjørnafjorden kommune.
 • 07. april 2020 Tiltak etter regjeringa sin pressekonferanse 7. april
  Regjeringa informerte om vidare handtering av koronapandemien på ein pressekonferanse i ettermiddag, 7. april.Mellom anna kan barnehagar opne frå 20. april, og 1.-4. trinn frå 27. april.Vi kjem tilbake med meir informasjon om korleis dette skal gjennomførast i Bjørnafjorden kommune.
 • 07. april 2020 No kan du gå på digitalt besøk til dei som bur på sjukeheimen
  Koronautbrotet har gitt oss alle ein annleis kvardag. Ikkje minst gjeld dette dei som bur på sjukeheimane, som i tillegg har levd med restriksjonane lengre enn oss andre. Besøksforbod er innført for å beskytte bebuarane og dei tilsette mot smitte. No kan du likevel "besøke" dei du kjenner på Luranetunet og Fusa bu- og behandlingssenter - ved hjelp av videosamtale på smarttelefonen, nettbrettet eller PC-en.
 • 07. april 2020 Vi utvidar fristen for å søke kulturmidlar
  Bjørnafjorden kommune ønsker fleire søknader om kulturmidlar, og søknadsfristen er difor forlenga til søndag 19. april.Kulturmidlar er tilskot til drift av lag og organisasjonar. I følge vilkåra blir tiltak for barn og unge opp til 25 år prioriterte, men det er også høve til å søke om tilkot til kulturarbeid med vaksne som målgruppe. Her kan du lese meir om kulturmidlane, og søke tilskot.
 • 07. april 2020 Kva er sant og usant på internett om dagen? Slik avslører du falske nyheiter
  Det kan vere vanskeleg å skilje mellom sant og usant på internett, men med enkle triks kan det bli litt enklare. Å lære seg å avsløre falske nyheiter er ein effektiv kur mot å bli lurt, eller å komme i fare for å lure andre. Dette er spesielt viktig i ei krise som nå.
 • 06. april 2020 Leikeplassar og utandørs idrettsanlegg opnar for forsiktig bruk
  Bjørnafjorden kommune har, i samråd med kommuneoverlege og smittevernoverlege, beslutta å følgje dei nasjonale retningslinene for organisert aktivitet ved utandørs idrettsanlegg og leikeplassar. Dette betyr at barn nå kan leike på leikeplassar i små grupper (fem personar inkludert vaksne) og at inntil fem personar kan drive organisert trening på utandørs idrettsanlegg, under føresetnad av at alle følgjer retningslinjene og hindrar smittespreiing. Merk at leikeområda ved enkelte skular og barnehagar ikkje er opne for allmenn bruk. Ver venleg å respektere skilting i desse tilfella. Innandørs anlegg, som idrettshallar, gymsalar og svømmehallar, er framleis stengde.
 • 06. april 2020 Gjer koronasituasjonen deg uroleg og stressa? Prøv sjølvhjelpsprogrammet Co-mestring
  Co-mestring er eit digitalt sjølvhjelpsprogram for deg som opplever auka stress og uro i samband med covid-19/korona-pandemien. Programmet er utvikla av Helse Bergen, og er gratis for alle.
 • 04. april 2020 Koronavirus 4. april: Nytt smittetilfelle i Bjørnafjorden kommune
  Ei kvinne i 30-åra busett i Bjørnafjorden kommune har testa positivt for det nye koronaviruset. Smittevernoverlege Bjørn Petter Aasheim Johannesen opplyser at ein ikkje veit korleis kvinna har blitt smitta av viruset (ukjent smitteveg), men at dei har god kontroll over kven kvinna har vore i nærkontakt med. Dette er det 12. smittetilfellet av det nye koronaviruset i Bjørnafjorden kommune.
 • 03. april 2020 Er du bekymra for eit barn? Barnevernet har alltid ope
  Karantene, isolasjon og manglande dagtilbod kan gjere at barn som i utgangspunktet ikkje har det så godt heime, er endå meir sårbare enn vanleg. Er du bekymra for at eit barn treng akutt hjelp? Vi er i beredskap heile døgnet.
 • 03. april 2020 Kultureininga sine kule kultur- og turtips for koronapåska 2020
  Sjølv om påska i år blir annleis, så kan ho bli både aktiv og innhaldsrik for oss alle. Er du ute i god tid kan du fylle på med filmar, lydbøker og bøker frå biblioteket sitt «klikk og hent»-tilbod, før påskefreden seinkar seg. Du kan òg følgje med på fotokonkurranse på Instagram og Bjørnafjorden kommune sin påskelabyrint på Facebook. Når du skal på tur bør du unngå kø og i staden gå dine eigne vegar.
 • 03. april 2020 Fotokonkurranse på Instagram: Korleis ser påska di ut?
  Vi ønskjer morosame, kreative bilete av alternative påskefeiringar frå heile Bjørnafjorden kommune!Følg @kultureininga på Instagram. Merk bileta dine med emneknaggen #påskorona.Kultureininga trekker ut tre kreative bilete som blir premierte med T-skjorte med lokaltrykk frå Dysvik Clothing.
 • 03. april 2020 Ikkje overnatting i småbåthamnene i Bjørnafjorden
  På anbefaling frå kommuneoverlegen og smitteoverlegen, har kommuneleiinga avgjort at det ikkje vil vere tillatt for båtfolk frå andre kommunar å overnatte i gjestehamnene i Bjørnafjorden kommune. Dette gjeld frå og med 3. april og til annan beskjed blir gitt.Avgjerda er heimla i smittevernlova § 4-1. Bakgrunnen er den same som for hytteforbodet, nemleg den auka belastninga tilreisande personar kan utgjere for den kommunale beredskapen.Servicebygget i Os hamn er òg stengt.
 • 31. mars 2020 Fotballbanane opnar for forsiktig bruk
  Bjørnafjorden kommune, i samråd med smittevernoverlege og kommuneoverlege, godkjenner at idrettslaga held sine fotballbanar opne under føresetnad av at dei syter for vakthald som gjer at gjeldande retningsliner blir følgde (maks tre personar per oppmerka område/banehalvdel).For opningstider på dei ulike banane, sjå informasjon på det aktuelle idrettslaget si heimeside.
 • 31. mars 2020 Klikk og hent bøker og filmar!
  Bøker og filmar er noko vi treng - spesielt i desse tider. Sjølve biblioteklokalet er stengt, men no kan du likevel låne bøker og filmar via biblioteket si eiga "klikk og hent"-ordning.
 • 31. mars 2020 Informasjon om foreldrebetaling i SFO og barnehage
  Bjørnafjorden kommune ber alle foreldre i våre kommunale barnehagar og SFO om å betale tilsendt faktura for mars månad. I april sender vi ikkje ut faktura.
 • 27. mars 2020 Framleis besøksforbod til pleie- og omsorgsinstitusjonane våre
  I samråd med føringar frå Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen, er det nødvendig å oppretthalde restriksjonane ved pleie- og omsorgsinstitusjonane våre for å førebygge smitte av det nye koronaviruset. Dette betyr at det framleis er besøksforbod til Luranetunet bu- og behandlingssenter og Fusa bu- og behandlingssenter. Vi har òg innført nokre retningslinjer for gåver til bebuarane. Restriksjonane er førebels forlenga til 13. april.
 • 26. mars 2020 No kan du søke eller re-registrere deg i Bjørnafjorden kulturskule
  Akkurat no er det ikkje undervisning i kulturskulen. Men det skal det heldivgvis bli igjen! Vil du søke plass i Bjørnafjorden kulturskule for skuleåret 2020-21, eller behalde plassen du alt har? Då må du re-registrere deg eller sende søknad før 1. mai.
Til toppen