Aktuelt

 • 19. oktober 2020 Knask eller knep? Smittevernråd for Halloween-feiringa
  Om du er ein av dei som gler seg eller ikkje - Halloween og 31. oktober er like om hjørnet. Her er nokre gode råd frå Folkehelseinstituttet for korleis små og store kan markere snop-og-skrekk-festen og samstundes ta i vare smittevernet.
 • 19. oktober 2020 Sit du i julebordkomiteen? Slik arrangerer de eit hyggeleg og trygt julebord i koronatider
  Risikoen for smitte er størst når mange menneske samlar seg innandørs, utan at vi har tilstrekkeleg avstand.NHO Reiseliv har gode råd for korleis vi kan arrangere julebord og andre sosiale tilstellingar på ein hyggeleg og trygg måte i koronatida.
 • 19. oktober 2020 16. og 17. oktober: Fire nye tilfelle av covid-19 i Bjørnafjorden kommune
  Fire personar har testa positivt for covid-19 i Bjørnafjorden kommune i helga. Ingen av smittetilfella har noko med kvarandre å gjere. Alle nærkontaktar er varsla og sett i karantene.
 • 16. oktober 2020 Endeleg "Full pakke" i Fjorden arena igjen!
  Etter ei ufrivillig pause, startar Fjorden arena i Eikelandsosen opp igjen med "Full pakke" - ope hus på tysdagskveldar mellom klokka 17 og 20. Her kan du spele, trene, prate og hygge deg saman med andre.
 • 15. oktober 2020 Bli sett! Kom innom og få gratis refleks
  På refleksens dag 15. oktober besøkte Trygg Trafikk Bjørnafjorden kommune og overrekte 1000 refleksar. Refleksbrikkene og -banda står framme i Kommunetorget på Osøyro og ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen, og er heilt gratis.
 • 14. oktober 2020 14. oktober: Nytt tilfelle av covid-19 i Bjørnafjorden kommune
  Ei kvinne i 20-åra i Bjørnafjorden kommune har testa positivt for covid-19. Kvinna er smitta i Bergen.
 • 14. oktober 2020 E39 Stord-Os: Statens vegvesen inviterer til digitalt informasjonsmøte
  Statens vegvesen inviterer til digitalt informasjonsmøte på YouTube, 20. oktober klokka 18-19, for å orientere om oppstart av arbeidet med reguleringsplan for E39 Stord-Os. Forslag til reguleringsplan skal etter planen sendast på høyring i 2022.
 • 14. oktober 2020 14. oktober: Nytt tilfelle av covid-19 i Bjørnafjorden kommune
  Ein mann i 20-åra i Bjørnafjorden kommune har testa positivt for covid-19. Smittevegen er førebels ikkje kjend.
 • 13. oktober 2020 Gode råd og tips til alle småbarnsforeldre
  Det kan vere vanskeleg å orientere seg i jungelen av råd til småbarnsforeldre. Her finn du informasjon som helsesjukepleiarane og jordmødrene på helsestasjonane i Bjørnafjorden kommune synest er rett, god og nyttig.
 • 09. oktober 2020 #Spør
  Har du spurt nokon korleis dei har det i dag? "Spør meir!" er årets tema for Verdsdagen for psykisk helse. Sjølve dagen er 10. oktober, men oppfordringa gjeld kvar einaste dag året rundt.
 • 07. oktober 2020 Skal de søke spelemidlar? Fristen nærmar seg
  Lag og organisasjonar i Bjørnafjorden kommune kan søke spelemidlar til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn aktivitet og ikkje underlagt kommersielle interesser.
 • 02. oktober 2020 Dette er ei ikkje-gløym-smittevernreglane-sjølv-om-det-har-roa-seg-litt-påminning
  Etter ein periode med høgt smittetrykk i Bergen og difor ekstraordinære lokale tiltak i Bjørnafjorden kommune, har vi no gått tilbake til å følgje dei nasjonale retningslinjene for smittevern. Vi har ikkje hatt nye tilfelle av covid-19 i Bjørnafjorden kommune sidan 17. september, trass i det høge smittepresset i nabokommunen.
 • 02. oktober 2020 Dei aller fleste av oss ønskjer å leve eit sjølvstendig liv i heimen vår så lenge som mogleg. Ledig stilling: Bli med å utvikle heimetenestene i Bjørnafjorden kommune
  Vi har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleiar for Heimetenester Eikelandsosen, gruppe 2. Vi kan love deg ein spennande, meiningsfylt og utfordrande kvardag i eit tverrfagleg og inspirerande arbeidsmiljø.
 • 02. oktober 2020 Kursrekke i haust: IBS – å meistre livet med irritabel tarm
  Kurset er for vaksne med diagnostisert irritabel tarmsyndrom (IBS) og går over fem gonger/veker. Kurstilbodet er i regi av Friskliv og meistring, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut i eining for helsefremming og rehabilitering i Bjørnafjorden kommune.
 • 30. september 2020 Informasjon om besøk til sjukeheimane våre
  Frå 30. september opnar vi igjen for besøkande frå Bergen kommune. Det er òg mogleg for andre enn berre dei næraste pårørande å besøke sjukeheimane.For å ha kontroll på smittevernet, må sjukeheimane ha nokre retningslinjer ved besøk. Gjester må avtale besøk med avdelinga på førehand, setje seg inn retningslinjene og følgje smittevernråda under heile besøket.NB! Har du vore utanlands eller i område i Noreg med lokale smitteutbrot av koronavirus vil vi på det sterkaste oppmode deg til å utsetje besøk på sjukeheimen til 10 dagar etter heimkomst. Merk at du må følge denne ti-dagarsregelen sjølv om du ikkje har symptom på luftvegsinfeksjon.
 • 30. september 2020 Slik blir influensavaksineringa i Bjørnafjorden i år
  Influensavaksinen gir god beskyttelse mot sesonginfluensa. I år er det spesielt viktig at sesonginfluensa ikkje legg unødvendig beslag på helsetenestene, og slik svekker koronaberedskapen.
 • 29. september 2020 Forlengar ikkje lokale koronatiltak
  Bjørnafjorden kommune forlenger ikkje dei lokale koronatiltaka som går ut ved midnatt 29. september. Smittetala er låge, og det er liten pågang på koronalegevakta. Frå 30. september går derfor Bjørnafjorden kommune tilbake til å følge dei nasjonale retningslinjene.
 • 28. september 2020 Har du utvida tid i SFO?
  På grunn av smitteverntiltaka kan vi ikkje tilby utvida tid i SFO til alle elevar som vanlegvis har dette tilbodet. Har barnet ditt SFO-plass frå kl. 7 til 7.30? Det du har betalt for ubrukt utvida tid i august og september, skulle eigentleg trekkast frå oktober-fakturaen. Dette trekket må vi dessverre utsette til november-fakturaen. (Merk at det er halv betaling for august.)
 • 28. september 2020 Ekstraordinært formannskapsmøte måndag 28.09.20
  Det blir halde ekstraordinært møte i formannskapet måndag 28.09.20.
 • 25. september 2020 Eirik Broll Stalheim får oppdraget med å måle ordførarane
  Ein fagjury har vurdert dei 31 søknadane om å få måle portretta av dei to siste ordførarane i Os kommune, Marie Lunde Bruarøy og Terje Søviknes. Ingebjørg Astrup, Evelyn Holm og Vibeke Harild i fagjuryen samla seg om fem kandidatar. Desse blei nøye drøfta, før juryen til slutt valde kunstnaren Eirik Broll Stalheim til oppdraget.
Til toppen