Aktuelt

 • 19. februar 2020 Skal du søke tilskot til kultur?
  Hugs søknadsfristen 1. mars!
 • 19. februar 2020 Rekneskapsresultatet for Os kommune 2019 er klart
  Driftsrekneskapen i det siste året for Os kommune viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) på 65,2 mill. kr.
 • 18. februar 2020 Desse sakene skal opp i kommunestyret i dag
  Dei folkevalde skal behandle, mellom anna, folkehelserapporten, områdeplan for Eikelandsosen, Byvekstavtalen og omstillingsprosjektet Bjørnafjorden 22.
 • 12. februar 2020 Spørjeundersøking: Korleis kan vi gjere Osøyro meir aldersvennleg?
  Vi ønskjer eit meir aldersvennleg samfunn. For å få det til, treng vi kunnskap om kor og korleis seniorar nyttar ulike område i kommunen i dag. Kva er bra? Kva kan bli betre?
 • 10. februar 2020 God handhygiene er godt smittevern
  Vi er midt i sesonginfluensaen. I tillegg høyrer vi mykje om det nye koronaviruset frå Kina i media. Dei same råda som gjeld for førebygging av vanleg sesonginfluensa, gjeld òg for førebygging av koronaviruset.
 • 09. februar 2020 Meteorologisk institutt varslar om ekstremt høg vasstand som følgje av ekstremvêret Elsa
  Meteorologisk institutt (Met) varslar om ekstremt høg vasstand (raudt nivå) i Vestland fylke, måndag 10. og tysdag 11. februar
 • 06. februar 2020 Eta! Temadagar om mat, kropp og sjel våren 2020
  Eta! er namnet på ei rekke temadagar om kosthald og helse, i regi av Friskliv og meistring. Kom og få konkrete tips og råd for å førebygge og halde sjukdom i sjakk, og auke livskvaliteten din.
 • 05. februar 2020 Møtet i plan- og bygningsutvalet 6. februar blir strøymt på Facebook-sida vår
  Møtet i plan- og bygningsutvalet (PBU) torsdag 6. februar er flytta til rom 126 i Kommunetunet i Eikelandsosen. Årsaka er at utvalet vil ha ei synfaring i samband med områdeplanen for Eikelandsosen. Du kan følgje møtet direkte via Bjørnafjorden kommune si Facebook-side. Sendinga startar klokka 9.Møtet er ope for publikum.
 • 05. februar 2020 Felles faktura for januar og februar
  Stussa du på at summen på fakturaen du nyleg fekk frå kommunen var høgare enn du er van med? Forklaringa er at alle som har bestilt månadleg fakturering av kommunale gebyr, denne gongen har fått faktura for to månader.
 • 04. februar 2020 Motorsagkurs 21. og 22. februar
  Midthordland Skogeigarlag inviterer til motorsagkurs i Lysefjorden fredag 21. og 22. februar.
 • 30. januar 2020 Skal du søkje barnehageplass?
  Ny søknad? Frist for å legge inn ny søknad om barnehageplass for 2020/2021 er 1. mars. Har du alt ein søknad liggande inne?Då må du bekrefte denne innan 19. februar elles blir søknaden sletta (bruk knappen "endra søknad")
 • 30. januar 2020 Brann og redning er i gang med feiing og tilsyn for fritidsbustadar
  Bjørnafjorden brann og redning har ein feie- og tilsynsfrekvens for fritidsbustadar basert på kartlegging, på same måte som for bustadhus. Det er over 2100 fritidsbustadar i Bjørnafjorden kommune. Dette betyr at ikkje alle får tilsyn eller feiing det første året.
 • 29. januar 2020 Nytt om kommunale gebyr for Bjørnafjorden kommune
  17. desember 2019 blei det første gebyrregulativet for Bjørnafjorden kommune vedteke. Det medfører nokre endringar i korleis fakturaen for kommunale gebyr ser ut.
 • 23. januar 2020 Bli med på UKM-workshop i graffiti!
  Ung Kultur Møtes (UKM) Bjørnafjorden inviterer til workshop i graffiti laurdag 8. februar.
 • 23. januar 2020 Bli med på UKM-workshop i League of Legends!
  Ung Kultur Møtes Bjørnafjorden (UKM) inviterer til workshop i e-sport fredag 31. januar.
 • 23. januar 2020 Trygg trening
  Treng du ein ekstra dytt for å kome i gang med regelmessig trening? "Trygg trening" er ei treningsgruppe for deg som vil kome i betre form, men som av ulike årsakar kvir deg til å gå på treningssenter.Vi trener i ein time, éin dag i veka i trygge omgjevnader.
 • 23. januar 2020 Treffpunkt Bjørnafjorden
  Treffpunkt er for barn mellom 6 og 16 år som har alvorleg sjukdom i familien, eller som har opplevd at nokon som står dei nær er død.
 • 22. januar 2020 Snart klart for UKM i Bjørnafjorden 2020
  Ung Kultur Møtes (UKM) vil gjerne møte fleire unge kulturpersonlegdomar mellom 10 og 20 år.Spelar, syng, dansar, snakkar, skriv, fotograferer, teiknar eller rappar du? Eller likar du deg kanskje aller best bak eller framom scena med lyd og lys?I UKM kan du møte andre unge som er interesserte i det same som deg, i tillegg til å oppdage heilt nye ting.Lokalmønstringa i Ung Kultur Møtes går av stabelen i Oseana 9. februar.Meld deg på innan 31. januar 2020
 • 22. januar 2020 Rom for framtida
  Visningsleiligheita "Framsyn" opna på Os vidaregåande skule i går, tysdag 21. januar. "Framsyn" har blitt til i tett samarbeid mellom skulen og velferdsteknologiprosjektet i Bjørnafjorden kommune, og skal fungere som både "showroom" for alle interesserte og opplæringsarena for framtidas helsearbeidarar.
 • 17. januar 2020 Kurs i sinnemeistring
  Sinne er ei heilt normal kjensle. Men når sinnet bikkar over til aggresjon og går ut over dei du har kring deg, er det eit problem. Du kan få hjelp til å forstå og meistre sinnet ditt, slik at du kan få det betre med deg sjølv og dei du er glad i.
Til toppen