Arkiv

Legg ut på Bjørnafjorden i ein oselvar!

No kan alle 1.- 7. klassingar i Bjørnafjorden kommune bli med på den kulaste lesekampanjen i landet, saman med barn frå heile Noreg. 

Er du ein engasjert sjukepleiar med eit hjarte som bankar litt ekstra for personar med demenssjukdom?

Luranetunet bu- og behandlingssenter har ledige stillingar for sjukepleiarar ved avdelingane for personar med demenssjukdom. Dei seks avdelingane har mellom 11 og 20 bebuarar, og den eine har ei forsterka eining for alderspsykiatri.

Søknadsfrist: 15. juni.

Vi opnar for meir "normale" besøksrutinar ved Luranetunet bu- og behandlingssenter og Fusa bu- og behandlingssenter frå laurdag 30. mai. 
For å ha kontroll på smittevernet, må institusjonane framleis ha nokre restriksjonar ved besøk.

Gjester må avtale besøk med avdelinga på førehand, setje seg inn retningslinjene og følgje smittevernråda under heile besøket.

 

Sommaren er høgsesong for giftarmål, og kommunen har ansvar for borgarleg vigsel i Bjørnafjorden. Midt i all romantikken må de hugse på nokre praktiske ting, til dømes fristane for å sende inn dokument.

Stortinget skal snart stemme over regjeringa sitt framlegg til rusreform. Framlegget foreslår at Noreg avkriminaliserer mindre narkotikalovbrot.

Dette inneber at personer som blir tatt for bruk, kjøp eller oppbevaring av mindre mengder narkotika til eige bruk, ikkje lenger skal straffast. I staden skal dei bli innkalte til eit møte med ei kommunal rådgivingseining for narkotikasaker.

Lyseparken har hatt ei lang og mangslungen reise i løpet av dei 30 åra ein næringspark i Endelausmarka har stått på blokka i Os, no Bjørnafjorden, kommune. 
Det har vore mange idear, utgreiinger, endringar, motsegner og skjær i sjøen. Administrasjon og politikarar har jobba hardt og målretta overfor regionale og nasjonale mynde for å realisere ideen.
No skal endeleg den ferdige områdeplanen for Lyseparken opp i kommunestyret før sommarferien 2020. Kva skjer så? 

Kommunalsjef for samfunnsutvikling i Bjørnafjorden kommune, Jarle Kvalvik, blir driftsdirektør i Statsbygg.

Den lokale støttetelefonen og -chatten for Bjørnafjorden kommune blei oppretta 24. mars som eit hjelpetilbod til innbyggarane våre. Tilbodet har vore lite brukt, og blir no avvikla inntil vidare.

 

Første 17. mai i Bjørnafjorden kommune blir ikkje slik vi hadde sett for oss. Vi skulle gjerne ha samla oss om tradisjonane på skuleplassar og ungdomshus, men det set smittevernreglane ein stoppar for i år. I staden inviterer Bjørnafjorden kommune til digital feiring. Det blir 17. mai-sending frå klokka 11.30 og fram til heile landet syng "Ja, vi elsker" kl 13. Liv Grete Skjelbreid og Eirik Søfteland leier oss gjennom eit program med ei smittevernvennleg blanding av innslag innspelt på førehand og gjester i studio på Oseana-altanen. Vi gler oss!  

Til toppen