Arkiv

  No er sommarferien over og det er klart for eit nytt skuleår. I følgje trafikklysmodellen til Udir, er Noreg på gult nivå. Det vil seia at vi vil ha fokus på reinhald på skulen og vask av hender. Det vil vera veldig likt som då vi avslutta i juni.

To personar i 20-åra som er busette i Bjørnafjorden kommune, har testa positivt for covid-19. Dei to blei smitta i utlandet og er no i isolasjon i heimen.

Folkehelseinstituttet har endra testkriteria for covid-19. Du treng ikkje lenger kontakte fastlegen din for vurdering av behov for testing. 
Dersom du mistenker at du kan vere smitta av covid-19, kan du sjølv be om å bli testa. 

Sjå oppmøtetider for dei ulike skulane og klassetrinna. Vi gler oss til å helse små og store velkomne!

 

Torsdag 20. og fredag 21. august kjem hepatitt C-bussen til Os. Her kan du teste deg, slik at du eventuelt kan få behandling for sjukdomen. Er du i risikogruppa eller kjenner du nokon som er det? Tips dei om tilbodet!

I samband med utvidinga av Borgavegen, vil vegen mellom avkøyringa til Nordmarka og Hjellevegen vere tidvis stengt grunna sprenging og legging av nye leidningar.

Arbeidet vil pågå måndag til fredag, mellom klokka 7.30 og 15, frå måndag 10. august til og med desember 2020. 

Helsepersonell som har vore på ferie utanfor Noreg - sjølv om det aktuelle ferielandet er ei grøn sone -  blir testa for å hindre smittespreiing av koronavirus. 
FHI anbefalte tidlegare testing av helsepersonell som har vore i land utanfor Norden. Dette er no endra til å omfatte alle land utanfor Noreg, inkludert Danmark og Sverige.
Gi beskjed til arbeidsgivaren din dersom dette gjeld deg, og ta kontakt med prøvetakingsteamet for testing.

 

Bjørnafjorden bibliotek søker etter ein skuleklasse på 4.-6. trinn som vil vere med og utforme Sommarlesfesten 2020. Sommarlesfesten går av stabelen på Bjørnafjorden bibliotek 7. september.

Elevane vil mellom anna få intervjue ein ekte forfattar, nemleg Malin Hellebø, kjent frå Dyrevenn på NRK Super. Ho har skrive to bøker:«Dyras beste sjekketriks» og «Inn i munnen: ei bok om dyremunnar».

Intervjuet vil bli strøymt, slik at alle elevane på alle skular i Bjørnafjorden kommune kan vere med på festen via skjermen. Opptak av intervjuet vil vere tilgjengeleg i eit par dagar etter sjølve festen.

For å ha kontroll på smittevernet, må sjukeheimane ha nokre restriksjonar ved besøk. Gjester må avtale besøk med avdelinga på førehand, setje seg inn retningslinjene og følgje smittevernråda under heile besøket.

NB! Har du vore utanlands eller i område i Noreg med lokale smitteutbrot av koronavirus, vil vi på det sterkaste oppmode deg til å utsetje besøk på sjukeheimen til minimum 14 dagar etter heimkomst. Dette gjeld sjølv om du ikkje har symptom på luftvegsinfeksjon.

 

Informasjon til foreldre om barnehagekvardagen hausten 2020.

Til toppen