Er du nedstemt eller deprimert?

Klikk for stort bilete Fransisco Munoz / Os kommune Avdeling psykisk helse i Bjørnafjorden kommune tilbyr kurs i depresjonsmeistring.

Kurs i Mestring av depresjon (KiD) er eit kognitivt basert kurs for vaksne mellom 18 og 64 år som er nedstemte/deprimerte, eller som har erfaring med depresjons­symtom (frå lett til moderat depresjon).

Kurset har ti samlingar. Første kursdag er onsdag 23. september kl. 12.30–15.

Her kan du lese meir om kursopplegget.  (PDF, 142 kB)

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med kurshaldarane:
Spesialsjukepleiar/KID-kursleiar Line Nybø Sørstrønen tlf: 482 64 683 e-post: lins@bjornafjorden.kommune.no
Spesialsjukepleiar/KID-kursleiar Hildegunn Breivik tlf: 913 62 851 e-post: hibr@bjornafjorden.kommune.no

Til toppen