Fotballbanane opnar for forsiktig bruk

Klikk for stort bilete Fransisco Munoz / Os kommune Bjørnafjorden kommune, i samråd med smittevernoverlege og kommuneoverlege, godkjenner at idrettslaga held sine fotballbanar opne under føresetnad av at dei syter for vakthald som gjer at gjeldande retningsliner blir følgde (maks tre personar per oppmerka område/banehalvdel).

For opningstider på dei ulike banane, sjå informasjon på det aktuelle idrettslaget si heimeside.

Til toppen