Møte i kommunestyret og plan- og bygningsutvalet er utsett

Klikk for stort bileteOrdførar Trine Lindborg (Ap) og varaordførar Mikal Leigland (Sp) Midtsiden Ordførar Trine Lindborg (Ap) og varaordførar Mikal Leigland (Sp) melder at ein tverrpolitisk har beslutta å utsetje kommunestyremøtet 31. mars til 12.mai, og møtet i plan- og bygningsutvalet frå 2. april til 16. april

- Vi er glade for at eit samla politisk miljø var einige om dette tysdag kveld. Det er viktig for oss at vi no let administrasjonen få jobba med å finna gode, trygge digitale løysingar på møtegjennomføring inkludert votering,- og at kommuneleiing og tilsette får bruka alle kreftene sine på å handtera den krevjande situasjonen vi no står i.
Kommunestyret har arbeidsgjevaransvar for dei tilsette i kommunen. No er det viktig at alle dreg i same retning for Bjørnafjorden kommune sine tilsette og for alle innbyggjarane, seier Lindborg og Leigland.

Til toppen