Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Periodevis stengt for biltrafikk ved Landboden frå torsdag 16. januar

Klikk for stort bileteIllustrasjonen viser arbeidsområdet, Landboden nr. 51 til nr. 67. Stoltz Frå og med torsdag 16. januar og 4-5 veker framover vil vi grave i vegen langs Landboden i samband med bygginga av Os Aktiv.

Vi skal legge høgspentkablar til ny nettstasjon for Os Aktiv og kople bygget til vatn- og avløpssystemet. Arbeidet vil gå føre seg frå Landboden nummer 51 til 67.
Gravearbeidet betyr at det til tider vil vere vanskeleg å kome seg fram i dette området med bil.
Fotgjengarar og syklistar kan passere, men dersom du kan ta ein annan veg til målet ditt, anbefalar vi at du gjer det.

I hovudsak vil vegen vere stengt for biltrafikk i èi retning. Følg skiltplanen på illustrasjonen over. I periodar vil vegen vere heilt stengt for biltrafikk i opptil 15 minutt. Ved utrykking kan vegen opnast med ein gong.

Til toppen