• Kvinne i 20-åra. Smittevegen er kjend og nærkontaktar er varsla.
  • Mann i 50-åra. Ukjend smitteveg. Nærkontaktar er varsla.

I Venneveko og fram mot nyttår kan du sjå denne stjerneveggen på Os Amfi kjøpesenter. Kreftforeininga i samarbeid med kreftkoordinator i Bjørnafjorden kommune har invitert barn som går på Treffpunkt til å sende ei helsing.  

Ingen personar i Bjørnafjorden kommune fekk påvist covid-19 i går, 25. november.

Lurer du på om bedrifta di skal søke omstillingsmidlar, eller treng du tips om korleis forme eit omstillingsprosjekt? Bli med på webinar torsdag 26. eller fredag 27. november!

I Venneveko oppmodar vi alle i Bjørnafjorden kommune til eit menneskemøte og ein prat før jul! Vi veit alle om nokon som kan ha glede av det. Ein nabo, familiemedlem, ein medstudent, ein frå seniorsenteret, ein nytilflytta, ein kollega, ein gamal ven, ja- eller ein ny ven!

Ei kvinne i 20-åra i Bjørnafjorden kommune fekk påvist covid-19 i går, 24. november. Smittevegen er kjend og nærkontaktar i Bjørnafjorden kommune er varsla.

Bjørnafjorden kommunestyre har oppretta eit omstillingsfond på ein million kroner for å hjelpe verksemder som er råka av smitteverntiltaka. Kvar bedrift kan søke inntil 50 000 kroner. Målet med ordninga er å hjelpe lokalt næringsliv i utsette bransjar raskt.  

Bjørnafjorden kommunestyre løyvde 23. november to millionar kroner til å kjøpe gåvekort hos lokale verksemder i bransjane servering, velvære, trening, reiseliv og passasjertransport.

 

Ingen personar i Bjørnafjorden kommune fekk påvist covid-19 i går, 23. november.

Til toppen