Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Fyrverkeri

Du treng ikkje søkja om løyve for å skyta opp fyrverkeri på nyttårsaftan mellom klokka 18.00 og 02.00. Dersom du skal skyte opp fyrverkeri andre dagar enn nyttårsaftan, må du fyrst søkje politiet og brannvesenet om løyve. 

Slik søkjer du 

Desse opplysningane må vera med i søknaden:

  • Namn på søkjar
  • Adresse/stad for oppskyting av fyrverkeri
  • Type arrangement (t.d. bryllaup eller anna)

Send søknad på e-post til brannsjef@os-ho.kommune.no og post.hordaland@politiet.no

Bruk vernebriller og tennstav når du handterer fyrverkeri, og ta omsyn til publikum og bygg, eller overlat fyrverkeriet til sertifiserte pyroteknikarar.

Til toppen