Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Gebyr for bustadtilsyn og feiing

Gebyr for bustadtilsyn og feiing inngår i dei kommunale avgiftene som vi sender ut fast faktura for fire gonger i året. Har du hatt tilsyn og/eller feiing, vil dette stå på fakturaen din.

Årleg basisgebyr

Årsgebyret for 2018 er 665 kroner, som dekker tilsyn og feiing av bustaden din. Frå 1.1.16 er det også krav om tilsyn og feiing av fritidsbustader. Gebyret er det same som for bustader.

Gebyr for ekstra feiing

  • Feiing av skorstein, 665 kroner per feiing.
  • Tillegg for meir enn eitt pipeløp, etter feiebehov, 314 kroner.
  • Større bygg som må feiast utanom vanleg arbeidstid (laurdag), 806 kroner per 10 minutt.
  • Større bygg som kan feiast i vanleg arbeidstid, 353 kroner per 10 minutt.
  • Eventuell reisetid per påbegynt oppdrag, 480 kroner.

Gebyr for andre tenester til private

  • Kontroll av eldstad, 851 kroner.
  • Kontroll av eldstad ved bruk av kamera,1 463 kroner.
  • Feiing av fyrkjelar/eldstad, 899 kroner per time.
Til toppen