Brannførebyggande

Her finn du kontaktinformasjonen til dei tilsette i brannførebyggande avdeling i Bjørnafjorden brann og redning. 

Ved brann, ring 110

Espen Storum (leiar brannførebyggande): 56 57 53 54 / 996 20 775 / esst@bjornafjorden.kommune.no

Martin Østgulen Svendsen (branninspektør): 56 57 53 43 / 90232310 / masv@bjornafjorden.kommune.no

Aleksandra Kamieniecka (branninspektør): --- / alekam@bjornafjorden.kommune.no

Hans Marius Hauge (branninspektør): 982 34 452 / hmha@bjornafjorden.kommune.no

Jan Olav Birkeland (feiarmeister): 982 34 449 / 56 57 53 45 / jbi@bjornafjorden.kommune.no

Svein Rune Frantzen (feiarsvenn): 982 34 451 / 56 57 53 49 / srf@bjornafjorden.kommune.no

Roger Ulland (feiarsvenn): 909 81 706 / rul@bjornafjorden.kommune.no

Joakim Janssens (hjelpearbeider): 476 57 435 / joja@bjornafjorden.kommune.no

Vegard Hjelle (lærling): 902 60 905 / vehj@bjornafjorden.kommune.no

Ingrid Øsknes (hjelpearbeider): 979 72 481 / inoksn@bjornafjorden.kommune.no

Ana Monica Costa (konsulent): 56 57 53 57 / amco@bjornafjorden.kommune.no

Maria Bogevik Brandal (konsulent): 913 44 855 / mbr@bjornafjorden.kommune.no

Vi svarar telefonen i arbeidstida frå 09.00-15.00. Dersom du ringer utanom arbeidstid, kan du legge igjen ein beskjed, og vi vil ta kontakt.

 

Følg Bjørnafjorden brann, beredskap og legevakt på Facebook

Til toppen