Kurs

Bjørnafjorden brann og redning held kurs for privatpersonar, organisasjonar og bedrifter. Kursa våre spenner frå grunnleggande brannvern og førstehjelp til spesialiserte kurs og øvingar.  

Grunnleggande brannkurs

Målgruppe

Personar i privat eller offentleg sektor som ønskjer grunnleggande opplæring i brannvern og brannsløkking.

Innhald

 • Grunnleggande brannteori
 • Hindre brann
 • Redde liv og verdiar
 • Sløkke brann
 • Brannskadar og førstehjelp
 • Praktisk sløkkeøving 

Kurset varar i 3,5 timar.

Grunnleggande førstehjelp

Målgruppe

Personar i privat eller offentleg sektor som ønskjer grunnleggande opplæring i førstehjelp med HLR og hjertestartar

Innhald

• Sikre skadestaden
• ABC
• Kveling
• Hjarte-lunge-redning (og hjartestartar)
• Hjarteinfarkt og hjerneslag
• Diabetes og epilepsi
• Blødningar
• Brannskadar
• Brot- og blautdelskadar 

Kurset varar i 3,5 timar.

Grunnleggande brann og førstehjelp

Målgruppe

Personar i privat eller offentleg sektor som ønskjer grunnleggande opplæring i brannvern, brannsløkking, førstehjelp og hjartestartar.

Innhald

Kombinasjon av grunnleggande brannkurs og grunnleggande førstehjelpskurs.

Kurset varar i 7,5 timar.

Brannsløkking - øving

Målgruppe

Praktiske sløkkeøvingar som ein del av sertifisering for varmt arbeid.

Innhald

 • Bli kjend med ulike sløkkemetodar og sløkkeutstyr
 • Bli kjend med rutinar og framferd ved brann
 • Gjennomføring av praktisk sløkkeøving i samsvar med «Instruks for gjennomføring av praktisk sløkkeøving»

Kurset varar i 1,5 timar.

Evakuering - øving

Målgruppe

Bedrifter som ønskjer å øve på evakueringsrutinar.

Innhald

 • Øving på å evakuere gjennom område med dårleg sikt
 • Tilbakemelding frå instruktørane

Kurset varar i 2 timar.

Send førespurnad om kurs

Kontakt

Kristoffer Hauge
Arbeidsleder/formann m/særaldersgrense
Tobias Simon Schack Kristensen
Arbeidsleder/formann m/særaldersgrense
Til toppen