Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Meld frå om arrangement eller fakkeltog

Send melding på e-post til brannsjefen på brannsjef@os-ho.kommune.no. Du får svar per e-post dersom ikkje anna er avtalt.

Melding om overnatting i lokale som ikkje er godkjend som overnattingsstad

Planlegg du overnatting i eit lokale som ikkje er godkjend som overnattingsstad, til dømes ein barnehage eller skule, må du melda frå til oss i god tid. Ansvarleg person må setja seg inn branninstruksen i det aktuelle bygget.

Desse opplysningane må vera med i meldinga:

 • Namn på ansvarleg person
 • Stad og adresse for overnattinga
 • Dato og tidspunkt
 • Tal på barn og vaksne

Melding om arrangement

Planlegg du eit arrangement i eit bygg eller område som ikkje normalt brukast til slike hendingar, må du melda frå til oss i god tid. Ansvarleg person må setja seg inn branninstruksen i det aktuelle bygget.

Desse opplysningane må vera med i meldinga:

 • Namn på ansvarleg person
 • Stad og adresse for arrangementet
 • Dato og tidspunkt
 • Kort skildring av type arrangement og om lag kor mange personar som vil møta

Melding om fakkeltog

Planlegg du å arrangera fakkeltog eller anna markering med faklar, må du melda frå til oss i god tid.

Desse opplysningane må vera med i meldinga:

 • Namn på ansvarleg person
 • Dato og tidspunkt
 • Kva for trasé fakkeltoget vil følgja
 • Formål med fakkeltoget
 • Tal på deltakarar
Til toppen