Smitterisikovurdering for Bjørnafjorden kommune

Kommuneoverlegen har ansvar for løpande å vurdere risikoen ved utbrot og den generelle smittesituasjonen i Bjørnafjorden kommune. Kommuneoverlegen vurderer epidemiologisk situasjon, spreiingspotensial og forventa sjukdomsbyrde.

Smitterisiko sist vurdert: 14. juni 2021

Kommuneoverlegen sin konklusjon

Bjørnafjorden kommune er på nivå 1.

Vi hadde berre eitt smittetilfelle sist veke – ein fullvaksinert 83-åring utan symptom, som er husstandsmedlem til kjend smittetilfelle knytt til det tidlegare rapporterte utbrotet på Luranetunet. Veka før var det to positive tilfelle i Bjørnafjorden. Det vil seie 12 per 100 000 siste 14 dagar.

Det blei tatt 247 testar sist veke. Prosentdelen positive testar siste 14 dagar er 0,5, og det er litt høgt for nivå 1. Men færre testar gir gjerne høgare prosentdel positive, og vi vurderer situasjonen samla sett til å vere på risikonivå 1.

Utfordringar:

Personellplan for vaksinering i ferien er enno ikkje heilt på plass. Svært vanskeleg å planlegge sidan vi ikkje veit kor mange dosar vi får til ei kvar tid.

Risikonivå i Bjørnafjorden kommune i veke 24 er på nivå 1.

Folkehelseinstituttet sin tabell over risikonivå

Klikk for stort bilete FHI    

Bakgrunn for lokal smitterisikovurdering

Statsforvaltaren (det nye namnet på fylkesmannen frå 2021) skal gå gjennom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets rapportar om situasjonen i fylket saman med kommunane. Kommunane fastset sitt risikonivå basert på ei løpande vurdering. Statsforvaltaren oppdaterer alle desse risikonivåa på si heimeside.

Dersom dei samla risikovurderingane tilseier at tiltaka bør endrast i geografiske område med fleire kommunar, skal statsforvaltaren bidra til samordning av tiltaka, slik at ein unngår unødvendig variasjon. Statsforvaltaren skal også fremje samarbeid og gjensidig bistand mellom kommunane.

(Kjelde: FHI)

Les meir om risikovurdering på FHI sine nettsider.

Til toppen