Smitterisikovurdering for Bjørnafjorden kommune

Kommuneoverlegen har ansvar for løpande å vurdere risikoen ved utbrot og den generelle smittesituasjonen i Bjørnafjorden kommune. Kommuneoverlegen vurderer epidemiologisk situasjon (A), spreiingspotensial (B) og forventa sjukdomsbyrde (C) (sjå tabell frå FHI under).

Smitterisiko sist vurdert: 14. januar 2021

Kommuneoverlegen sin konklusjon

Kommunen fikk fleire smittetilfelle over nyttår knytt til auka reiseaktivitet og til nærkontaktsmitte i innvandrarmiljø, ved samtidig låg testaktivitet i jule- og nyttårsperioden. Dette gav høgare skår ved epidemiologiske parameter (A). Det er ein auka smitterisiko knytt til nokre innvandrarmiljø. Vi vurderer likevel spreiingspotensialet (B) og forventa sjukdomsbyrde (C) per dags dato som avgrensa.

Ved ei totalvurdering ender Bjørnafjorden kommune i veke 2 framleis på risikonivå 2, men nærmar seg nivå 1.

Folkehelseinstituttet sin tabell over risikonivå

Klikk for stort bilete FHI    

Bakgrunn for lokal smitterisikovurdering

Statsforvaltaren (det nye namnet på fylkesmannen frå 2021) skal gå gjennom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets rapportar om situasjonen i fylket saman med kommunane. Kommunane fastset sitt risikonivå basert på ei løpande vurdering. Statsforvaltaren oppdaterer alle desse risikonivåa på si heimeside.

Dersom dei samla risikovurderingane tilseier at tiltaka bør endrast i geografiske område med fleire kommunar, skal statsforvaltaren bidra til samordning av tiltaka, slik at ein unngår unødvendig variasjon. Statsforvaltaren skal også fremje samarbeid og gjensidig bistand mellom kommunane.

(Kjelde: FHI)

Les meir om risikovurdering på FHI sine nettsider.

Til toppen