Smitterisikovurdering for Bjørnafjorden kommune

Kommuneoverlegen har ansvar for løpande å vurdere risikoen ved utbrot og den generelle smittesituasjonen i Bjørnafjorden kommune. Kommuneoverlegen vurderer epidemiologisk situasjon, spreiingspotensial og forventa sjukdomsbyrde.

Smitterisiko sist vurdert: 12. april 2021

Kommuneoverlegen sin konklusjon

Risikonivå for smittespreiing er framleis på nivå 1 (kontroll). Det var fire positive tilfelle sist veke. To av desse hadde ukjend smitteveg. Det er betydeleg risiko for importsmitte på grunn av påskeferie og høgare smittetal, spesielt blant ungdom i nabokommunane våre.

Spreiingsrisikoen er aukande, men framleis under kontroll. Ingen kapasitetsutfordringar innan TISK (testing-isolering-smittesporing-karantene).

Risikonivå i Bjørnafjorden kommune i veke 15 er på nivå 1.

Folkehelseinstituttet sin tabell over risikonivå

Klikk for stort bilete FHI    

Bakgrunn for lokal smitterisikovurdering

Statsforvaltaren (det nye namnet på fylkesmannen frå 2021) skal gå gjennom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets rapportar om situasjonen i fylket saman med kommunane. Kommunane fastset sitt risikonivå basert på ei løpande vurdering. Statsforvaltaren oppdaterer alle desse risikonivåa på si heimeside.

Dersom dei samla risikovurderingane tilseier at tiltaka bør endrast i geografiske område med fleire kommunar, skal statsforvaltaren bidra til samordning av tiltaka, slik at ein unngår unødvendig variasjon. Statsforvaltaren skal også fremje samarbeid og gjensidig bistand mellom kommunane.

(Kjelde: FHI)

Les meir om risikovurdering på FHI sine nettsider.

Til toppen