Siste nytt om koronaviruset i Bjørnafjorden kommune

Bjørnafjorden kommune følgjer råda frå nasjonale myndigheiter. 

Helsefagleg leiing i kommunen og kommunal kriseleiing følgjer helsesituasjonen hos oss tett. Vi informerer og set i verk tiltak i samsvar med nasjonale råd og utviklinga lokalt.
Vi oppdaterer status for påviste smittetilfelle av covid-19 på denne sida og på Facebook-sida vår.  

Sjå oversikt over talet på covid-19-tilfelle i Bjørnafjorden kommune i MSIS - Folkehelseinstituttet sin statistikkbank over smittsame sjukdommar.

Sjå informasjon om koronavaksinasjon i Bjørnafjorden kommune

Treng du å bli testa for koronavirus?

Frå 14. til 19. juli har seks nye personar i Bjørnafjorden kommune fått påvist smitte av Covid-19.

Ei kvinne og ein mann i 50-åra frå Bjørnafjorden kommune fekk påvist covid-19 i går. Dei to er i same husstand og er nærkontaktar til kjent smittetilfelle sist veke.

To barn i Skorvane FUS barnehage er nærkontaktar til eit påvist covid-19-tilfelle i ein annan kommune, og er sett i karantene.

Barna og tilsette i to avdelingar ved barnehagen må vere i ventekarantene til dei to nærkontaktane har testa negativt på første test. Testresultatet er truleg klart i morgon, laurdag.

I juli og starten av august vil vi tilby vaksinering to dagar i veka: onsdag og fredag.
Det er mange bjørnafjordingar som skal få vaksine - midt i ferien. Difor sender vi SMS med tilbod og alternative vaksinasjonsdatoar innanfor ein fire vekers-periode, slik at du kan velje dagen som passar deg best.

- Det er framleis usikkerheit knytt til det endelege talet vi får levert. Men leveringsprognosane frå FHI er lovande - og slik det ser ut no vil alle bjørnafjordingar over 18 år ha fått tilbod om minimum første vaksinedose innan midten av august.

Ei kvinne i 20-åra frå Bjørnafjorden kommune fekk påvist covid-19 i går, torsdag. Kvinna er nærkontakt til eit anna påvist smittetilfelle. 

  Ei kvinne i slutten av tenåra frå Bjørnafjorden kommune fekk påvist covid-19 i går, onsdag. Smittevegen er ukjend. Nærkontaktar i Bjørnafjorden kommune er varsla og sett i karantene.

  I tillegg melde vi om dette smittetilfellet tidlegare i går, 23. juni. 

   Ein mann i 20-åra i Bjørnafjorden kommune har fått påvist covid-19 i dag, onsdag. Smittevegen er ukjend. Nærkontaktar er varsla og sett i karantene.

    I veke 26 (vaksinasjonsdag 30. juni) får Bjørnafjorden kommune til saman over 1300 vaksinedosar av Pfizer-vaksinen.
    Om lag 1100 friske personar over 45 år (prioriteringsgruppe 9) vil få tilbod om første vaksinedose. 

    - Alle som er fødde i 1975 eller før vil få tilbod i veke 26, seier Melf.

     

     

    Regjeringa har bestemt at vi no går til tredje trinn i gjenopningsplanen.

    Covid-19 tests in Bjørnafjorden kommune are carried out in accordance with criteria from The Norwegian Institute of Public Health (FHI).

    National test criteria from The Norwegian Institute of Public Health

    Kontakt

    Koronatest-telefon Bjørnafjorden kommune
    Du kan også bestille time for test på nett (sjå i artikkelen)
    Telefon: 475 08 412
    Nasjonal informasjonstelefon om koronaviruset
    Telefon: 815 55 015
    Til toppen