Status og framdrift for koronavaksinasjon i Bjørnafjorden kommune

Dette er eit tidsestimat basert på førebels informasjon frå Folkehelseinstituttet, og kan endre seg på kort varsel. ​
Alle vil få SMS med tilbod om vaksine og informasjon om timebestilling på alternative datoar. Du vel den datoen og timen som passar deg best. Timebestilling skjer via nett (med BankID) eller per telefon. Berre dei som har fått tilbod skal bestille time.

Koronavaksinering i Bjørnafjorden kommune
Prioriteringsgruppe Status
11 (friske 25-39 år) Veke 30-33
10 (friske 18-24 år + 40-44 år) Veke 27-30
9 (friske 45-54 år) Veke 25-26
8 (friske 55-64 år) Ferdig med dose 1 i juni
7 (18-44 år med underliggande sjukdom/tilstand) Alle har fått dose 1. Dose 2 er godt i gang
6 (45-54 år med underliggande sjukdom/tilstand Alle har fått dose 1. Dose 2 godt i gang
5 (55-64 år med underliggande sjukdom/tilstand) Alle har fått dose 1. Dose 2 godt i gang
1-4 (1. bebuarar i sjukeheim, 2. 85 år og eldre 3. 75-84 år 4. 65-74 år + samtidig personar mellom 18 og 64 år med sjukdom/tilstand med høg risiko for alvorleg forløp) Ferdig vaksinert
Til toppen