Fritidstilbod for personar med nedsett funksjonsevne

Alle treng og ønskjer ei aktiv og meiningsfull fritid. Bjørnafjorden kommune sitt mål er å gi alle ein kultur- og fritidsarena som er tilgjengeleg og inkluderande.
 

Torsdagsklubben

Aktiv, sosial og inkluderande møtestad for menneske med nedsett funksjonsevne.

Bjørnafjorden-koret

Allsidige musikkgrupper på Kuhnletunet dagsenter. Musikkterapi på sitt beste! 

Søndagssamling i Kyrkjetunet

Kontaktperson: Sokneprest Margrethe Holmboe Askeland, telefon 56 57 24 05 / 979 51 006

Fotball

Stjernelaget Søre Neset: Spelar turneringar i Stjerneserien. Ope for begge kjønn.
Trening på Søre Neset idrettsplass kvar onsdag  kl. 17.00 - 18.30 og i gymsalen på Søre Neset skule kvar fredag kl. 18.00 om vinteren.

For meir informasjon, ta kontakt med Kristine B. Tikkanen på telefon 92 44 70 73.

Handball

Gull-laget Handball Os Turn: Spelar i serie og på landsturneringar. Ope for begge kjønn.
Trening i Oshallen kvar måndag kl. 19.00 - 20.30, frå skulestart til april.
For meir informasjon, ta kontakt med leder@oshandball.no

 

Kontakt

Bente Borghild Hauge
Kultureininga
Mobil: 988 34 751
Til toppen