Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Fritidstilbod for personar med nedsett funksjonsevne

Alle treng og ønskjer ei aktiv og meiningsfull fritid. Bjørnafjorden kommune sitt mål er å gi alle ein kultur- og fritidsarena som er tilgjengeleg og inkluderande.
 

Torsdagsklubben

Aktiv, sosial og inkluderande møtestad for menneske med nedsett funksjonsevne.

Bjørnafjorden-koret

Allsidige musikkgrupper på Kuhnletunet dagsenter. Musikkterapi på sitt beste! 

Søndagssamling i Kyrkjetunet

Kontaktperson: Sokneprest Margrethe Holmboe Askeland, telefon 56 57 24 05 / 979 51 006

Fotball

Stjernelaget Søre Neset: Spelar turneringar i Stjerneserien. Ope for begge kjønn.
Trening på Søre Neset idrettsplass kvar onsdag  kl. 17.00 - 18.30 og i gymsalen på Søre Neset skule kvar fredag kl. 18.00 om vinteren.

For meir informasjon, ta kontakt med Kristine B. Tikkanen på telefon 92 44 70 73.

Handball

Gull-laget Handball Os Turn: Spelar i serie og på landsturneringar. Ope for begge kjønn.
Trening i Oshallen kvar måndag kl. 19.00 - 20.30, frå skulestart til april.
For meir informasjon, ta kontakt med leder@oshandball.no

 

Til toppen