Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Bli besøksheim

Vil du vere med å gi barn og unge positive opplevingar, samstundes som foreldra får eit pusterom frå omsorgsoppgåver?

Kva er ein besøksheim?

Besøksheim er eit frivillig hjelpetiltak for familiar med store omsorgsoppgåver eller andre utfordringar som krev avlasting. Besøksheimen skal ikkje erstatte heimen som barnet har hos sine biologiske foreldre.

Det vanlege er å vere besøksheim èi helg i månaden. Ei besøkshelg strekker seg frå fredag til søndag.

Kven kan vere besøksheim?

Det er viktig at besøksheimen har trygge og stabile vaksne personar som har husrom og hjarterom, og som har tid og overskot til å vere besøksheim for eitt eller fleire barn. Du er ein raus og tolmodig omsorgsperson.

Søk om å bli besøksheim 

Til toppen