Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Mekling ved samlivsbrot

Det følgjer ofte både sinne og sorg med ein separasjon eller eit samlivsbrot, både for dei vaksne og barna. Det er viktig for barna at dei vaksne gjer sitt beste for at separasjonen og tida etterpå ikkje skal bli vanskelegare enn ho må vere.

Kva er formålet med mekling?

Å hjelpe foreldre til å samarbeide til det beste for barna, sjølv om parforholdet tar slutt.

Kven skal gå til mekling?

  • Ved samlivsbrot skal alle ektefeller og sambuarar med felles barn under 16 år møte til mekling. Dette er bestemt i ekteskapslova og barnelova.
  • Alle som ønskjer å bringe ei sak om foreldreansvar, kvar barnet skal bu fast eller samværsrett inn for ein domstol.

Slik bestiller du tid for mekling

Fyll ut dette skjemaet for å bestille time til mekling (elektronisk skjema)

Til toppen