Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Beredskap og kriseleiing

Dersom det skjer eller kan skje ulukker eller andre alvorlege hendingar i eller i tilknytting til Os kommune, har kommunen ein beredskapsplan som gjeld heile organisasjonen. Vi har i tillegg delplanar som dekker bestemte fagområde.

Kommunal kriseleiing

Kriseleiinga kan etablerast når hendinga påverker mange innbyggjarar i kommunen, krev tiltak frå fleire kommuneområde og/eller vil føre til eit stort informasjonsbehov.

Rådmann og ordførar har ansvar og fullmakt til å etablere kriseleiinga. Ordføraren har ansvar for kontakt med publikum og media. Medlemmar i kriseleiinga er: rådmann, ordførar, kommunalsjefar og beredskapskoordinator (vakthavande brannbefal).

Kriseleiinga samlar seg vanlegvis i beredskapsbygget på Moberg. Her følger og leier dei arbeidet frå kommunen si side, i samarbeid med politi, brann, helsevesen og andre aktuelle instansar.

Os kommune har eit eige kriseteam som trer i funksjon når ei ulukke eller anna alvorleg hending rammar.

Kommuneoverlege og smittevernlege

Til toppen