Foreldreførebuande kurs

Dette kurset er eit tilbod til førstegongsforeldre som ønskjer å førebu seg på fødsel, amming, barseltid og foreldrerolla.

Kven passar kurset for?

Alle førstegongsfødande rundt svangerskapsveke 30.

Pris

Kr 300,- Lett servering.
Bindande påmelding.

Stad

Ammeførebuande kurs (første kurskveld) er på Osøyro nærjordmorsenter, resten av kurset går føre seg på Bjørnafjorden legevakt, Mobergsbakken 111.

For meir informasjon og påmelding

Ring 56 57 51 64 eller send e-post til timejordmor@bjornafjorden.kommune.no