Kurs for foreldre i emosjonsfokusert ferdigheitstrening - haustens datoar

Fransisco Munoz/Bjørnafjorden kommune Synest du - som alle andre foreldre - at foreldrerolla kan vere slitsam? Har du lyst til å bli meir bevisst på kjensler i foreldrerolla di?

Bjørnafjorden kommune held med jamne mellomrom 2-dagarskurs i emosjonsfokusert ferdigheitstrening for foreldre (EFST). Kurset er gratis.

Når er neste kurs?

Tid: Torsdag 27. og fredag 28. oktober 2022, kl. 8.30-15.15
Stad: Vognhallen, Mobergsbakken 9, 5200 Os. Sjå kart

(Ferje frå Venjaneset kl. 8.05 og retur frå Hatvik kl. 15.50).

Om kurset

Å vere foreldre er ei utfordrande oppgåve! Det er ein stor jobb å skulle handtere eit barn sine kjensler, samstundes som ein handterer sine eigne.
Alle foreldre gjer så godt dei kan. Likevel kan foreldre og barn komme inn i vanskelege samspelsmønster eller oppleve utfordringar som tærer på energi og livskvalitet.

Barn kan bli sinte, stille, engstelege, deprimerte, utagerande, skamfulle eller på ulike vis utfordre grensene foreldre ønskjer å sette. Foreldre kan igjen bli sinte, fortvila, bekymra for framtida, føle avsky overfor barnet sin oppførsel eller bli overdrive ettergivande eller strenge.
Vi kan bli dårlege utgåver av oss sjølve og mislike oss sjølve som foreldre.

Uansett kva for utfordringar familien din har, kan det gjerast noko med. Vi veit at alle foreldre vil, og vi trur alle kan!

Kurset er opplevingsbasert, med ei blanding av teori, øving i emosjonsfokusert ferdigheitstrening og tid til eigenrefleksjon.

Les meir: Kva er emosjonsfokusert ferdigheitstrening for foreldre (EFST)?

  • Kurset er gratis og blir halde av tilsette i Bjørnafjorden kommune med opplæring i emosjonsfokusert ferdigheitstrening (EFST).
  • Registrering av deltakarar og servering av kaffi/te og frukt kl. 8.30-8.45
  • Lunsj blir servert begge dagane, i tillegg til kaffi/te og frukt.

Kven passar kurset for?

Dette er eit kurs for deg som vil bli betre til å:

  • forstå, møte og hjelpe barnet ditt når det opplever vanskelege kjensler
  • sette grenser for barnet ditt på ein sunn og fleksibel måte
  • reparere relasjonen mellom deg og barnet ditt når ting har gått gale, og seie unnskyld når du har gjort noko dumt eller feil som barnet ditt har fått vondt av
  • bli bevisst på korleis dine eigne kjensler påverkar deg i foreldrerolla, og korleis dei kan stå i vegen for at du får gjort det beste for barnet ditt

Kurset eignar seg for alle foreldre med barn i alle aldrar (også vaksne barn!)

Slik melder du deg på

Send oss ein e-post

Ver vennleg å oppgi fullt namn, e-postadresse, telefonnummer og eventuelle matallergiar i påmeldinga. 

Til toppen