Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod til deg mellom 13 og 20 år. Her kan du snakke med helsesjukepleiar og lege.
Vi kan gi råd, rettleiing og tilby undersøking om det trengs. Vi kan vise deg vidare til andre hjelpetenester og spesialistar, dersom det er behov for det. 
Alle vi som jobbar på helsestasjon for ungdom har teieplikt.

Her finn du oss

Helsestasjon for ungdom Osøyro

 • Du finn oss i 2. etasje i Rådhuset, inngang B
 • Opningstid: Tysdagar kl. 14.30 - 16.30. Helsestasjon for ungdom er stengt i skuleferiar.
 • Du treng ikkje timebestilling

Helsestasjon for ungdom Eikelandsosen

Helsestasjon for ungdom

Aktuelle tema å ta opp på helsestasjon for ungdom
 • Vanskeleg livssituasjon
 • Mistrivsel og psykiske problem
 • Spiseforstyrringar
 • Rusproblem/røykeslutt
 • Mobbing
 • Sjølvmordstankar
 • Helseopplysning, t.d. kropp, utvikling, fysisk aktivitet, kosthald
 • Prevensjon, seksualitet og samliv
 • Seksuell legning
 • Kjønnssjukdomar
 • Seksuelle overgrep og vald
 • Tvangsekteskap og kjønnslemlesting

Andre tilbod

Andre tilbod
 • Gratis kondomar
 • Test av kjønnssjukdomar
 • Resept på p-piller
 • Gratis graviditetstest
 • Resept på p-stav
 • Innsetting og fjerning av p-stav

Nyttige telefonnummer

Nyttige telefonnummer
 • Legevakta: 116 117
 • Medisinsk nødnummer: 113
 • Røde kors kontakttelefon for barn og unge: 800 33 321
 • Kirkens SOS krisetelefon: 815 33 300
 • Telefonen for seksuell helse: 810 02 244
 • Ungdomstelefonen for lesbiske og homofile: 810 00 277
Til toppen