Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Barsel: oppfølging dei første dagane etter fødsel

I Bjørnafjorden kommune har vi nærjordmorsenter på Osøyro og i Eikelandsosen. Her kan jordmor følge opp deg og barnet dei første sju dagane etter fødselen. 

Barseltelefon 

Ring 46 82 77 54 kl. 12–15, måndag til fredag

  • Helg og heilagdagar er nærjordmorsenteret stengt. Ved behov kan du då ringe barseltelefonen på Kvinneklinikken: tlf. 414 99 042
  • Ved akutt sjukdom: ring 113

Slik følger vi opp deg og barnet ditt

Vi tar kontakt med deg innan klokka 14 første arbeidsdag etter at du og barnet er komne heim. Deretter avtaler vi neste kontakt. For at tida vi har saman skal bli nytta på best mogeleg vis, er det viktig at du seier frå om kva du ønsker hjelp til, slik at vi kan tilpasse oppfølginga til deg og barnet ditt.
Jordmor set av tid til å svare på spørsmål.

Frå barnet er sju dagar, vil helsesjukepleiar følge opp barnet ditt og deg.

Ring nærjordmorsenteret om du ikkje høyrer frå oss innan klokka 14 første arbeidsdag etter at du og barnet er komne heim. 

Informasjon om barseoppfølging (PDF, 120 kB) (PDF, 120 kB)

Til toppen