Foreldreførebuande kurs

Dette kurset er eit tilbod til førstegongsforeldre som ønskjer å førebu seg på fødsel, amming, barseltid og foreldrerolla.

Kven passar kurset for?

Alle førstegongsfødande rundt svangerskapsveke 30.

Pris

Kr 300,- Lett servering.

Stad

Ammeførebuande kurs (første kurskveld) er på Osøyro nærjordmorsenter, resten av kurset går føre seg på Moberg legevakt, Mobergsbakken 111.

Her finn du oversyn over datoar og klokkeslett og tema for kvar kurskveld.  (PDF, 427 kB)

NB! Foreldreførebuande kurs med oppstart i juni er avlyst på grunn av koronapandemien

Alle kursdatoane går ut (ammekurs 8/6 og 9/6 og fødselsførebuande kurs 11/6 med jordmor, og kurskveldane 16/6 og 17/6 med helsesjukepleiar og psykolog).

Du som skulle ha vore på kurs kan ta kontakt med jordmor for meir informasjon og alternative måtar du kan førebu deg til fødsel og amming. Ring 56 57 51 64 eller sentralbord 56 57 50 00, så blir du sett over til jordmor. 

For meir informasjon og påmelding

Ring 56 57 51 64/56 57 50 00 eller send e-post 

Bindande påmelding.

Til toppen