Foreldreførebuande kurs

Dette kurset er eit tilbod til førstegongsforeldre som ønskjer å førebu seg på fødsel, amming, barseltid og foreldrerolla.

Kven passar kurset for?

Alle førstegongsfødande rundt svangerskapsveke 30.

Pris

Kr 300,- Lett servering.

Stad

Ammeførebuande kurs (første kurskveld) er på Osøyro nærjordmorsenter, resten av kurset går føre seg på Moberg legevakt, Mobergsbakken 111.

Her finn du oversyn over datoar og klokkeslett og tema for kvar kurskveld.  (PDF, 427 kB)

NB! Foreldreførebuande kurs med oppstart i august er avlyst på grunn av koronapandemien

På grunn av koronapandemien må vi diverre avlyse kurskveldane med helsesjukepleiar og psykolog 25. og 26. august. Det fødselsførebuande kurset med jordmor må òg avlysast.

Vi tilbyr ammeførebuande kurs for dei gravide utan partnarar, torsdag 20. august kl. 17.30-20. 30 i Beredskapsbygget på Moberg. Dette er i staden for ammeførebuande kurs 17. eller 18. august. Denne kurskvelden er gratis.

Du som er påmeld eller som ønsker å melde deg på ammeførebuande kurs, ring 56 57 51 64 eller sentralbord 56 57 50 00, så blir du sett over til jordmor. 

Ta gjerne kontakt med jordmor for meir informasjon og alternative måtar du kan førebu deg til fødsel. Helsesjukepleiar kjem til å sende ut det ho ville tatt opp på kurskvelden 25. august på e-post til dei som er påmelde kurset.

For meir informasjon og påmelding

Ring 56 57 51 64/56 57 50 00 eller send e-post 

Bindande påmelding.

Til toppen