Kommuneoverlege og smittevernlege

 

Kommuneoverlege 

Klaus Melf

  • Medisinskfagleg rådgivar for kommunen
  • Oppgåver knytt til miljøretta helsevern og lokal helseovervaking 

Smittevernlege 

Klauf Melf 
(fungerande smittevernlege medan Jonas Nordvik Dale er i permisjon) 

  • Vurdering og tiltak i samband med smittesituasjonar i kommunen
  • Kommunikasjon mellom kommunen og innbyggjarane

Postadresse

Kommuneoverlegen i Bjørnafjorden kommune, postboks 24, 5649 Eikelandsosen 


 

 

Kontakt

Klaus Melf
Kommuneoverlege
Telefon: 489 50 032
Mobil: 489 50 032
Til toppen