Vaksinasjon av risikogrupper

Er du over 65 år, har du ein kronisk sjukdom eller er du gravid? Då kan det hende du skal vurdere å vaksinere deg.

Personar i risikogrupper kan få vaksine mot sesonginfluensa, pandemisk influensa og andre sjukdomar/bakterier, som til dømes pneumokokk, hepatitt og BCG.

Ta kontakt med fastlegen din for meir informasjon.

Til toppen