Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Vaksinasjon av risikogrupper

Er du over 65 år, har du ein kronisk sjukdom eller er du gravid? Då kan det hende du skal vurdere å vaksinere deg.

Personar i risikogrupper kan få vaksine mot sesonginfluensa, pandemisk influensa og andre sjukdomar/bakterier, som til dømes pneumokokk, hepatitt og BCG.

Ta kontakt med fastlegen din for meir informasjon.

Til toppen