Trygg start – tettare oppfølging i svangerskapet og småbarnstida

Trygg start er eit frivillig og gratis tilbod til familiar som kan ha nytte av tettare oppfølging i svangerskapet og i spedbarns- og småbarnsperioden.

Kva tilbyr vi?

Familien og vi som jobbar i Trygg start-teamet startar kontakta medan mor er gravid. Trygg start-teamet består av jordmor og helsesjukepleiar. Vi samarbeider med psykolog dersom den gravide ønskjer det. Du som er gravid vil få tett oppfølging av jordmor i svangerskapet og ved behov i barseltida. Helsejukepleiar følger opp med jamlege heimebesøk frå barnet er fødd.

Alle familiar er ulike og har ulike behov. Vi tilpassar oppfølginga til kvar familie og har fokus på å gi foreldre tryggleik til å meistre foreldrerolla. Tilbodet kan gjelde fram til barnet fyller to år og kan avsluttast før, om familien ønskjer det.

Kven er tilbodet for?

Du/de kan ha utfordringar knytte til fysisk og/eller psykisk helse. De kan òg vere unge, einslege, ha erfaringar med rusmisbruk eller andre utfordringar i familien, vere nytilflytta med språklege/sosiale forhold eller andre utfordringar som påverkar foreldrerolla.

Tilbodet er gratis.

Slik tar du kontakt

  • Du kan sjølv ta kontakt med jordmor på telefon 47 67 82 76 (Osøyro) 48 99 62 72 (Eikelandsosen) eller kontor 56 57 51 64. Fastlege, familie, nettverk og samarbeidspartnarar kan også ta kontakt.
  • For å bestille time til første konsultasjon hos jordmor kan du òg sende e-post.
  • Oppgi berre namn, adresse, telefonnummer, termindato og om du treng tolk, så tar vi kontakt med deg.

Her finn du oss

Osøyro nærjordmorsenter ligg i 2. etasje i Bjørnafjorden rådhus, inngang B.
Eikelandsosen nærjordmorsenter ligg i Fjord'n senter i Eikelandsosen.

Velkommen til oss!

Til toppen