Kurset Kom i gang er for deg som er motivert for å komme i gang med regelmessig fysisk aktivitet, men som ønskjer støtte eller ein ekstra dytt for å få det til.

Målet med kurset er at du får ein god start med endringa og aktivt prøver ut verktøy for å kunne fortsette på eiga hand.

Kurset inneheld:

  • 12 veker oppfølging.
  • Tilbod om ulike aktivitetar – både på Os- og Fusa sida.
  • Helsesamtale før og etter kurs.  Saman har vi fokus på din motivasjon for endring og mål for vegen vidare.
  • Undervisning i ulike tema for varig endring.

Har du utfordringar i kvardagen på grunn av smerter? Kunne du tenke deg å lære meir om korleis du kan gjere kvardagen betre?

Har du lyst til å stumpe røyken og treng litt drahjelp? Meld deg på digitalt røykesluttkurs. Tilbodet er for deg over 18 år og er heilt gratis.

Kvardagsglede handlar om dei små, enkle tinga du sjølv kan gjere i din eigen kvardag for å oppleve meistring, glede og meining. Kurset tar for seg fem viktige grep for auka kvardagsglede. 

Les meir og meld deg på

Kurset er for vaksne med diagnostisert irritabel tarmsyndrom (IBS) og går over fem gonger/veker.
Kurstilbodet er i regi av Friskliv og meistring, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut i eining for helsefremming og rehabilitering i Bjørnafjorden kommune.

Stress har alltid vore og vil alltid vere ein del av dagleglivet vårt. Det er korleis vi handterer stresset som er avgjerande for om stress blir skadeleg eller ikkje. På dette kurset vil du lære kva som forårsakar stress og korleis du betre kan handtere stress i kvardagen.

«Bra mat for betre helse» er eit kurstilbod til deg som kan ha nytte av å gjere endringar i levevanane dine – der kosthaldsendringar er i fokus.
Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalingar for ernæring og fysisk aktivitet. Kurset er ein introduksjon til endring av levevanar, og gir deg forslag til korleis du begynner prosessen med å endre kosthalds- og levevanar.

Meistringstreff er eit lærings- og meistringstilbod for vaksne som har langvarige helseutfordringar.

Til toppen