Kvar torsdag klokka 14-15 er det drop-in vassgym i bassenget til Framo Aktiv. Tilbodet er eit samarbeid mellom Framo og Friskliv og meistring.

Ei roleg og enkel treningsform med fokus på pust, ro og nærvær.

 

Å streve med søvnen er noko dei fleste av oss opplever frå tid til annan. Men du kan få mykje betre søvn med relativt enkle grep - og heilt utan medisinar. Dette er utgangspunktet for søvnkurset "Sov godt".

 

 

Har du utfordringar i kvardagen på grunn av smerter? Kunne du tenke deg å lære meir om korleis du kan gjere kvardagen betre?

 

 

Stress er blant dei vanlegaste helseproblema i Norge og kan vere eit stort hinder for deg som menneske.
For å kunne meistre ein hektisk kvardag er det nyttig å forstå korleis stress påverkar oss og kva du kan gjere for å redusere belastninga stress kan gi.

 

Kva vi gjer betyr mykje for korleis vi trivst i kvardagen. Det er nettopp det dette kurset handlar om - korleis du med enkle grep og konkrete øvingar kan kjenne på meir kvardagsglede.

 

Ver sosial, ha det kjekt og kom i litt betre fysisk form utover våren! 

 

Til toppen