Kva vi gjer betyr mykje for korleis vi trivst i kvardagen. Det er nettopp det dette kurset handlar om - korleis du med enkle grep og konkrete øvingar kan kjenne på meir kvardagsglede.

 

Stress er blant dei vanlegaste helseproblema i Norge og kan vere eit stort hinder for deg som menneske.
For å kunne meistre ein hektisk kvardag er det nyttig å forstå korleis stress påverkar oss og kva du kan gjere for å redusere belastninga stress kan gi.

Kurset på Os-sida er fullteikna, men det er enno ledige plassar på Fusa-sida. Meld deg på innan 6. oktober.

 

Ver sosial, ha det kjekt og kom i litt betre fysisk form utover våren! 

Å streve med søvnen er noko dei fleste av oss opplever frå tid til annan. Men du kan få mykje betre søvn med relativt enkle grep - og heilt utan medisinar. Dette er utgangspunktet for søvnkurset "Sov godt".

Har du planar om å slutte å røyke? Då kan det vere lurt å melde seg på røykesluttkurs.

Kurset Kom i gang er for deg som er motivert for å komme i gang med regelmessig fysisk aktivitet, men som ønskjer støtte eller ein ekstra dytt for å få det til.

Målet med kurset er at du får ein god start med endringa og aktivt prøver ut verktøy for å kunne fortsette på eiga hand.

  • 12 veker oppfølging.
  • Tilbod om ulike aktivitetar – både på Os- og Fusa sida.
  • Helsesamtale før og etter kurs.  Saman har vi fokus på din motivasjon for endring og mål for vegen vidare.
  • Undervisning i ulike tema for varig endring.

Har du utfordringar i kvardagen på grunn av smerter? Kunne du tenke deg å lære meir om korleis du kan gjere kvardagen betre?

Kurset er for vaksne med diagnostisert irritabel tarmsyndrom (IBS) og går over fem gonger/veker.
Kurstilbodet er i regi av Friskliv og meistring, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut i eining for helsefremming og rehabilitering i Bjørnafjorden kommune.

«Bra mat for betre helse» er eit kurstilbod til deg som kan ha nytte av å gjere endringar i levevanane dine – der kosthaldsendringar er i fokus.
Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalingar for ernæring og fysisk aktivitet. Kurset er ein introduksjon til endring av levevanar, og gir deg forslag til korleis du begynner prosessen med å endre kosthalds- og levevanar.

Meistringstreff er eit lærings- og meistringstilbod for vaksne som har langvarige helseutfordringar.

Til toppen