Bra mat for betre helse

Helsedirektoratet «Bra mat for betre helse» er eit kurstilbod til deg som kan ha nytte av å gjere endringar i levevanane dine – der kosthaldsendringar er i fokus.
Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalingar for ernæring og fysisk aktivitet. Kurset er ein introduksjon til endring av levevanar, og gir deg forslag til korleis du begynner prosessen med å endre kosthalds- og levevanar.

Kurset består av trening og undervising. Treninga har hovudfokus på styrketrening og målet er å oppleve meistring og økt bevegelsesglede.

Kven passar kurset for?

Deg som har utvikla eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdomar, og som kan ha fordel av å gjere endringar i kosthaldet.

Mål med kurset

Målet med kurset er å motivere, hjelpe og støtte deg til å gjere positive endringar i kosthaldet under mottoet «små skritt – store forbetringar». I tillegg vil kurset gi deg auka kunnskap om samanhengen mellom kosthald og god helse, samt verktøy for å gjere det lettare å ta gode val i kvardagen.

Kosthaldskurset er basert på Helsedirektoratets Bra Mat-kurs. Kursleiar er klinisk ernæringsfysiolog Ingvild Marienborg.

Pris

400 kr per deltakar for heile kurset.

For meir informasjon og påmelding

Send e-post 

Arrangør: Friskliv og meistring

Til toppen