IBS – å meistre livet med irritabel tarm

Kurset er for vaksne med diagnostisert irritabel tarmsyndrom (IBS) og går over fem gonger/veker.
Kurstilbodet er i regi av Friskliv og meistring, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut i eining for helsefremming og rehabilitering i Bjørnafjorden kommune.

Mål med kurset

Å lære å meistre symptom og utfordringar knytt til IBS, gjennom:

  • auka forståing for kva IBS er
  • auka kunnskap om korleis livsstilfaktorar som mat og kosthald, stress, pust og bevegelse påverkar symptombiletet
  • å møte andre i same situasjon
  • hjelp til sjølvhjelp -  meistring, ikkje behandling

Pris

500 kroner for heile kursrekka.

Viktig informasjon
Grunna smittevernomsyn er det berre plass til eit avgrensa tal på deltakarar på kurset. Det vil derfor ikkje vere mogleg å ta med seg pårørande på kurset. 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med klinisk ernæringsfysiolog Ingvild Marienborg på e-post.

Til toppen