Kurs: Stress + meistring

Stressa? Lær deg korleis du kan handtere kvardagsstresset. Fransisco Moreno/Unsplash Stress har alltid vore og vil alltid vere ein del av dagleglivet vårt. Det er korleis vi forheld oss til stresset som er avgjerande for om stress blir eit problem eller ikkje.

På dette kurset vil vi gå gjennom stressteori - korleis tankar, følelsar og åtferd påverkar deg og korleis dei heng saman. 
Du vil lære deg grep for korleis du betre kan handtere stress i kvardagen.

Tema

 • Stress og korleis det påverkar deg
 • Eigenomsorg
 • Tankane si kraft og vårt psykologiske immunforsvar
 • Din indre dialog og tankeutvikling
 • Psykologiske vitaminar
 • Vegen vidare

Kven passar kurset for?

For deg som opplever at stress påverkar deg negativt i det daglege. Maks 8 deltakarar. Du må kunne delta kvar gong og jobbe med det du lærer mellom kvar kursdag.

Mål for kurset

Målet med kurset er å gjere deg meir bevisst på dine eigne kjelder til stress. Du vil få verktøy for å kunne førebygge og redusere negative verknader av problematisk stress – anten det er knytt til arbeidsliv, privatliv eller helse.

Kurset er i hovudsak basert på kognitiv åtferdsteori.

Tid og stad

Onsdagar kl. 9-11.30, i det store undervisningsrommet i 2. etasje i Osbadet. 

Kursdatoar:

 • 16. mars
 • 23. mars
 • 30. mars
 • 6. april
 • (Ikkje kurs onsdag i påskeveka)
 • 20. april
 • 27. april

Kurshaldar er Karen Hope Nilsen, rådgivar ved Friskliv og meistring i Bjørnafjorden kommune

Pris

400 kr per deltakar for heile kurset.

For meir informasjon og påmelding

Send e-post 

Påmeldingsfrist: 10. mars.

Til toppen