Meld deg på kurs i kvardagsglede

Catalin Pop/Unsplash

Kva vi gjer betyr mykje for korleis vi trivst i kvardagen. Det er nettopp det dette kurset handlar om - korleis du med enkle grep og konkrete øvingar kan kjenne på meir kvardagsglede.

Fem grep for kvardagsglede:

  • Ver oppmerksam
  • Ver aktiv
  • Gi
  • Knyt band
  • Fortset å lære

Gjennom kurset utforskar vi korleis du kan bruke desse fem grepa for å skape meir glede i kvardagen. I løpet av kurset vil du setje av tid til deg sjølv og til aktivitetar som gir deg glede.
Fordi glede smittar, vil det også kunne bidra til andre si glede!

Praktisk informasjon

Kurset er ikkje eit terapikurs for å meistre nedstemtheit eller depresjon. Det er heller ikkje eit forum for å arbeide med sorg eller tunge belastningar. Det kan likevel styrke deg i ein tung kvardag – og verke førebyggande.

Tid og stad

Kursdagar 2023
Informasjon kjem.

Stad: Osbadet 2. etasje
Kursavgift: kr 250,- (inkl. kursbok)

Etter kvar økt får du ei lita øving til neste gong. Øvinga tar utgangspunkt i dine eigne erfaringar og refleksjonar.

Slik melder du deg på

Meld deg på via Friskus eller på e-post 

Velkommen!

Kontakt

Karen Hope Nilsen
Rådgjevar
Mobil: 48890015
Til toppen