Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Kom og lær kor viktig det er med eit rett og godt kosthald for deg som har kols! Få konkrete, smarte råd om korleis du kan handtere ernæringsmessige utfordringar som følgje av sjukdomen. Når du et betre, betrar du òg prognosen og livskvaliteten din!
Kols-teamet i Bjørnafjorden kommune er med oss denne dagen.

 

 

Vi veit stort sett alle kva som skal til for å leve sunt. Det burde jo vere enkelt å ete rett, ete mindre og bevege seg meir? Kvifor er det då så vanskeleg å halde på dei gode vanane over tid?

 

Kva er eigentleg hjartevennleg mat? 

 

Kom og få kost- og livsstilsråd som betrar livskvaliteten og hindrar følgjesjukdom.

Lyst til å gå ned i vekt, men synest det er vanskeleg å komme i gang? Eller har du gått ned i vekt, og treng tips til korleis du skal halde vekta nede? Kom og få smarte og fornuftige tips frå nokon som verkeleg har peiling på kva som fungerer og ikkje.

Stress har alltid vore og vil alltid vere ein del av dagleglivet vårt. Det er korleis vi handterer stresset som er avgjerande for om stress blir skadeleg eller ikkje. På dette kurset vil du lære kva som forårsakar stress og korleis du betre kan handtere stress i kvardagen.

«Bra mat for betre helse» er eit kurstilbod til deg som kan ha nytte av å gjere endringar i levevanane dine – der kosthaldsendringar er i fokus.
Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalingar for ernæring og fysisk aktivitet. Kurset er ein introduksjon til endring av levevanar, og gir deg forslag til korleis du begynner prosessen med å endre kosthalds- og levevanar.

Meistringstreff er eit lærings- og meistringstilbod for vaksne som har langvarige helseutfordringar.

Til toppen