Kurset er for vaksne med diagnostisert irritabel tarmsyndrom (IBS) og går over fem gonger/veker.
Kurstilbodet er i regi av Friskliv og meistring, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut i eining for helsefremming og rehabilitering i Bjørnafjorden kommune.

Kom og lær kor viktig det er med eit rett og godt kosthald for deg som har kols! Få konkrete, smarte råd om korleis du kan handtere ernæringsmessige utfordringar som følgje av sjukdomen. Når du et betre, betrar du òg prognosen og livskvaliteten din!
Kols-teamet i Bjørnafjorden kommune er med oss denne dagen.

 

 

Vi veit stort sett alle kva som skal til for å leve sunt. Det burde jo vere enkelt å ete rett, ete mindre og bevege seg meir? Kvifor er det då så vanskeleg å halde på dei gode vanane over tid?

 

Kva er eigentleg hjartevennleg mat? 

 

Kom og få kost- og livsstilsråd som betrar livskvaliteten og hindrar følgjesjukdom.

Lyst til å gå ned i vekt, men synest det er vanskeleg å komme i gang? Eller har du gått ned i vekt, og treng tips til korleis du skal halde vekta nede? Kom og få smarte og fornuftige tips frå nokon som verkeleg har peiling på kva som fungerer og ikkje.

Stress har alltid vore og vil alltid vere ein del av dagleglivet vårt. Det er korleis vi handterer stresset som er avgjerande for om stress blir skadeleg eller ikkje. På dette kurset vil du lære kva som forårsakar stress og korleis du betre kan handtere stress i kvardagen.

«Bra mat for betre helse» er eit kurstilbod til deg som kan ha nytte av å gjere endringar i levevanane dine – der kosthaldsendringar er i fokus.
Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalingar for ernæring og fysisk aktivitet. Kurset er ein introduksjon til endring av levevanar, og gir deg forslag til korleis du begynner prosessen med å endre kosthalds- og levevanar.

Meistringstreff er eit lærings- og meistringstilbod for vaksne som har langvarige helseutfordringar.

Til toppen