Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm er ein alarm som eldre, funksjonshemma og sjuke ber på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjonar heile døgnet. Alarmen kan vere ein knapp som er festa på handleddet eller rundt halsen.

Slik fungerer tryggleiksalarmen

Tryggleiksalarmen er knytt til ein vaktsentral, som gir beskjed vidare til heimesjukepleia. Vaktsentralen eller personell frå kommunen rykker ut heile døgnet dersom alarmen går.

Vi vil òg kople opp brannvarsling når vi installerer alarmen. Varsel går direkte til brannvesenet. 

Du vil få ein nøkkelboks utanfor ytterdøra, der du må ha nøkkel til ytterdøra di. Heimesjukepleia vil ha nøkkel til nøkkelboksen.

Slik søker du om tryggleiksalarm

Bruk felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.
Send søknaden til Bjørnafjorden kommune, avdeling for forvaltning og koordinering, postboks 24, 5649 Eikelandsosen.

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandlar søknader etter kvart som dei kjem inn.

Kven kan søke om tryggleiksalarm?

Personar som har auka risiko for fall, grunna redusert helse eller funksjonshemming.

Pris

Prisane blir fastsette årleg av kommunestyret.

Til toppen