Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Diabetesteam

Diabetesteamet er eit samarbeid mellom Bjørnafjorden kommune og Samnanger kommune. Teamet består av lege og diabetessjukepleiar.
Diabetessjukepleiaren har eigne konsultasjonar.

Målet til diabetesteamet er å gi deg som har diabetes betre oppfølging og behandling der du bur, i tett samarbeid med fastlegen og spesialisthelsetenesta.

Kven kan få hjelp frå diabetesteamet?

Alle som har diagnosen diabetes i Bjørnafjorden og Samnanger kommunar. Pårørande er også ei aktuell målgruppe, saman med anna helsepersonell i kommunane.

  Dette tilbyr vi

  • Opplæring i eigen kontroll av diabetes, blodsukkermåling, kosthald, tablettbehandling og insulinstart.
  • Oppfølging og kontroll av diabetes.
  • Oppfølging av diabetessår.
  • Kurs og opplæring innan temaet diabetes i kommunane.
  • Diabetessjukepleiar kan gjere heimebesøk ved behov.

  Teamet samarbeider med mellom anna fastlegar, kommunehelsetenesta, spesialisthelsetenesta, fotterapeutar diabetesforbundet lokalt.

  Slik går du fram

  Du treng ingen søknad eller tilvising. Du kan sjølv ta kontakt på telefon eller e-post, eller be fastlegen din ta kontakt med oss, om du heller ønskjer det.
  Fastlegen skal framleis ha det medisinske behandlingsansvaret, og teamet vil gi skriftleg tilbakemelding til fastlegen om innhaldet i konsultasjonen og planlagde tiltak. 

   Her finn du oss

   • Bjørnafjorden: Luranetunet i 1.etasje, Vestre Lurane 3 og Eikelandsosen helsesenter 1. etasje, Leitet 26.
   • Samnanger: Samnanger helsetun, Tyssevegen 138.

   Kva kostar tenesta?

   Tilbodet er gratis.

   Til toppen