Kols-team

Kols-teamet er eit samarbeid mellom Bjørnafjorden kommune og Samnanger kommune.
Målet med teamet er å hjelpe deg som har diagnosen kols (kronisk obstruktiv lungesjukdom) til best mogleg helse og livskvalitet gjennom tett oppfølging i lokalmiljøet.Teamet består av ein sjukepleiar i 100 % stilling og fysioterapeut i 40 % stilling.

Kven kan få hjelp frå kols-teamet?

Alle med diagnosen kols i Bjørnafjorden kommune og Samnanger kommune. Pårørande og anna helsepersonell er også ei viktig målgruppe.

  Dette tilbyr vi

  • Opplæring og informasjon om diagnosen kols til pasientar og pårørande.
  • Råd om ernæring, medisinbruk, angst og depresjon, fysisk aktivitet og rehabilitering, lokale tilbod og røykeslutt.
  • Undervisning og kursing av tilsette i kommunane.
  • Treningsgruppe for pasientar med kols. For påmelding, ta kontakt på e-post kolsteam@bjornafjorden.kommune.no 

  Vi samarbeider med spesialisthelsetenesta, primærhelsetenesta, fastlegane, fysioterapeutar, ergoterapeutar, LHL Os, folkehelsekoordinator i Fusa og Samnanger og Frisklivsentralen i Os.

  Slik går du fram

  Du treng ingen søknad eller tilvising.
  Du kan ta kontakt med oss på telefon eller e-post. 
  Du vel sjølv om du vil kome til oss eller få besøk heime.

  Her finn du oss

  Bjørnafjorden kommune:

  Os Idrettspark 2. etg. Idrettsvegen 39, 5210 Os
  Eikelandsosen helsesenter, 1. etasje, Leitet 26

  Samnanger kommune:
  Samnanger helsetun, Tyssevegen 138

  Kontortid: Måndag 8-17. Tysdag - fredag kl. 8-15

  Kva kostar tenesta?

  Tilbodet er gratis.

  Kontakt

  Kols-team Bjørnafjorden og Samnanger
  Telefon: 91672069