Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Kommuneoverlege og smittevernlege

Kommuneoverlege: Klaus Melf

  • Medisinskfagleg rådgivar for kommunen
  • Oppgåver knytt til miljøretta helsevern og lokal helseovervaking 

 Smittevernlege: Jonas Nordvik Dale

  • Vurdering og tiltak i samband med smittesituasjonar i kommunen
  • Kommunikasjon mellom kommunen og innbyggjarane

Postadresse: Kommuneoverlegen i Bjørnafjorden kommune, postboks 24, 5649 Eikelandsosen 


 

 

Kontakt

Klaus Melf
Til toppen