Barnekoordinator - hjelp til barn som er pårørande

Når nokon i familien har gått bort, er alvorleg sjuke eller på andre måtar har det vanskeleg, påverkar det heile familien - også barn og ungdom.

Vi veit at alle foreldre vil det beste for barna sine. Men i tunge periodar kan det vere vanskeleg å strekke til.

Barn kan lett føle skuld for at mamma eller pappa er sjuke eller strevar.
Nokre barn blir stille og ekstra snille. Andre barn blir sinte. Når eit barn endrar veremåte, er det ofte ein måte å be om hjelp til å handtere vanskelege kjensler.

Barnekoordinatoren er eit tilbod til barn, ungdom og foreldre i Bjørnafjorden kommune, der foreldra sjølve, søsken eller andre nære har helsemessige eller andre vanskar.

Dette kan vi hjelpe med

Barnekoordinatoren held til på rådhuset og samarbeider tett med ulike fagpersonar, til dømes helsesøster, psykolog og NAV.
Saman tilbyr vi:

  • Råd og rettleiing i foreldrerolla.
  • Heimebesøk for samtale med heile familien.
  • Hjelp til å gjennomføre vanskelege samtalar med barn og ungdom.
  • Å vere ei dør inn i hjelpeapparatet for familiar med behov for samordna tiltak.
  • Informasjon og oversikt over andre aktuelle hjelpetiltak i kommunen og området.

Bjørnafjorden kommune held med jamne mellomrom 2-dagarskurs i emosjonsfokusert ferdigheitstrening for foreldre (EFST). 

Slik tar du kontakt

Barn, ungdom eller foreldre kan ta kontakt med oss direkte på telefon eller e-post. Andre personar som kjenner barnet er òg velkomne til å kontakte oss.

Du treng ingen søknad eller tilvising. All hjelp er gratis.

Til toppen