Foreldre møter foreldre - eit nettverk til nytte og glede

Markus Spiske/Unsplash Har du lyst til å forstå barna dine betre, slik at de kan få det betre saman? Og møte andre foreldre i same situasjon?

Nettverksgruppa "Foreldre møter foreldre" er eit gratis tilbod til deg med barn frå 0-18 år - inkludert middag og aktivitetar for barna.

Gruppa skal vere ein stad der du kan få støtte og råd i foreldrerolla og møte andre i same situasjon, i samtale med familierettleiar frå Bjørnafjorden kommune og diakon i Os kyrkjelyd. 

Tilbodet er ope for alle foreldre, med barn frå 0 til 18 år, uavhengig av livssyn, livssituasjon og av om ein allereie mottar tenester frå hjelpeapparatet i dag. 

Det kan vere mange årsaker til at ein har lite nettverk eller kjenner at ein strevar litt i foreldrerolla. Kanskje bur du langt unna familie og venner, som elles ville ha vore naturlege å spørje om råd og hjelp.
Kanskje er det andre utfordringar som gjer at du ønskjer og treng ekstra støtte som mor eller far. 

Ved å møte andre menneske, snakke ope og dele erfaringar, gleder og bekymringar, kan du både få støtte og vere ei støtte for andre.
Bli med!

Tid og stad

 • Tunet kyrkje- og kultursenter, Øyro 49
 • Tysdag kl. 15.30-18.30: Vi startar tysdag 30. august. Deretter møtest vi tysdagar framover: 6. september, 13. september, 20. september, 27. september, 4. oktober, 11. oktober.

Program og tema

 • kl. 15.30-16.30: Middag 
  Vi set oss ned saman rundt bordet og nyt ein god middag.
  Vi tar kontakt med alle påmelde i forkant for å avklare eventuelle allergiar og andre omsyn.
 • kl. 16.30-18.30 (inkl. pausar): Gruppe for dei vaksne og aktivitetar for barna/barnepass i eit rom i nærleiken.
  Vaksne aktivitetsleiarar vil vere med barna heile tida og legge til rette for at dei har det kjekt og trygt medan vi vaksne snakkar saman.

Kvar gong vil eit nytt tema stå sentralt, som:

 • Korleis forstå barnet sine behov og følelsar, slik at de kan få det betre saman?
 • Kommunikasjon: Korleis snakke med barnet på ein god måte?
 • Å vere ein tydeleg vaksen
 • Leik og samspel
 • Korleis ta vare på deg sjølv som forelder
 • Verdiar, tru og livssyn i barneoppdragelsen

Men: Aller viktigast er samtalen oss i mellom. Dette er ikkje undervisning. 

Meld deg på

Påmelding fortløpande, og innan 23. august 2022.

Kontaktpersonar

Oddveig Klakegg, familierettleiar i Bjørnafjorden kommune
Telefon: 916 54 083 

Ingrid Vik, diakon i Os kyrkjelyd
Telefon: 56 57 24 06

Tilbodet er eit samarbeid mellom Bjørnafjorden kommune og Os kyrkjelyd, og er finansiert med midlar frå Bufdir.

Til toppen