Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Kontakto - eit dagtilbod for deg med psykiske vanskar

Kontakto er eit dagtilbod og ein møteplass for menneske med psykiske vanskar. Tilbodet er frivillig, og du kan bruke Kontakto i den grad du sjølv vil.

Vi ønskjer å motverke kjensla av einsemd og isolasjon, og legge til rette for at du kan ta i bruk eigne ressursar. Vi ønskjer å følgje, støtte og rettleie deg i kvardagen din og gi deg eit trygt og stabilt tilbod med høg grad av toleranse, kontinuitet og omsorg.

Du finn Kontakto i den gamle prestebustaden på Giskavollen 5.

Kva kan vi tilby?

 • Tur
 • Bowling og golf
 • Teningsapparat
 • Strikkeklubb
 • Glassmaling og terapeutisk maling
 • Svømming i bassenget på Luranetunet
 • Sanserommet på Kuhnletunet
 • Tur på teater
 • Data og internett
 • Vi lagar mat saman og kosar oss med felles måltid
 • Vi pratar saman og er til støtte og hjelp for kvarandre
 • Vi har årlege tradisjonar, som t.d. blåtur, haustfest, hyttetur og julebord

Opningstid

Måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 09.30-15.00
Onsdag kl. 18.00-21.00

Personalet er tilgjengeleg i opningstida.

Kven er tilbodet til?

Tilbodet er for vaksne over 18 år med psykiske vanskar.

Slik søkjer du

Treng du meir hjelp eller rettleiing for å fylle ut søknaden?
Psykiatrisk sjukepleiar og fastlege kan og hjelpa til med utfylling

Kva skjer vidare med søknaden?

Til toppen