Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Ruskonsulent

Ruskonsulenten i Bjørnafjorden kommune er eit tilbod til deg som har, eller kjenner nokon som har, eit problem med rus eller annan avhengigheit. Tilbodet er gratis og du treng ikkje tilvising.

Ruskonsulenten tilbyr

  • Støttesamtale med deg og/eller pårørande
  • Råd og rettleiing
  • Kartlegging
  • Tilvising til behandling
  • Fagleg rettleiing 

Kven kan ta kontakt?

Du kan ta kontakt om du sjølv eller ein av dine nære har utfordringar knytt til rus eller avhengigheit.

Slik tar du kontakt

Ta kontakt på telefon eller e-post. Ruskonsulenten er her for å hjelpe deg.

Til toppen