Slik prioriterer vi ved søknad om fysioterapi og ergoterapi

1. Oppstart av behandling innan 2 veker

  • Barn 0-2 år
  • Akutt forverring i funksjon 
  • Palliative tiltak
  • Trykksår
  • Akutt behov for hjelpemiddel frå korttidslager
  • Akutt reparasjon av hjelpemiddel som er nødvendig for å oppretthalde grunnleggande funksjonar

​​​​​​​2. Oppstart av behandling innan 8 veker

  • Samansette vanskar hos barn og ungdom
  • Menneske med kroniske lidingar som står i fare for å miste grunnleggande funksjonar

3. Oppstart av behandling innan 12 veker

  • Tilvising heim, skule, arbeid og fritid som ikkje fell inn under 1. og 2. prioritet
  • Tilvising som gjeld grupper og klassar
Til toppen