Kontakt Luranetunet bu- og behandlingssenter

Luranetunet bu- og behandlingssenter tilbyr opphald på sjukeheim og rehabilitering til brukarar som treng pleie og omsorg heile døgnet over kortare eller lengre tid. Senteret ligg på Lurane i Os med utsyn over Bjørnafjorden og Osøyro.

Her finn du oss


Solstrandvegen 39.
Tlf. 56 57 55 00 - Faks: 56 30 00 73

Søk om plass

 

Luranetunet - organisering
Avdeling Telefon
Rehabiliteringsavdelinga 908 22 391
Behandlingsavdelinga 909 41 382
Heimetenesta Os 56 47 55 70
Buavdeling 1. etg. 960 97 041
Buavdeling 2. etg. 960 97 043
Bergheim, 1. etasje 960 97 045
Fjordheim, 1. etasje 960 97 074
Breheim, 2. etasje 960 97 050
Solheim, 2. etasje 960 97 049
Skogheim, 3. etasje 960 97 066
Lyngheim, 2. etasje 960 97 359
Demenskoordinator 974 77 031
Nyhagen dagsenter for eldre 56 57 56 50
Oshaugen - dagsenter for eldre 480 77 958
Diabetesteam 906 78 912
Kolsteam 916 72 069
Kreftteam 907 57 689
Til toppen