Behandlingsavdelinga Luranetunet - rutiner i kvardagen

 

Tid for besøk

Pårørande er alltid hjarteleg velkomne.
I spesielle situasjonar treng pasienten meir ro, og vi vil hjelpa pasienten til å få kvila.

Legevisitt:

Måndag, tysdag, onsdag og fredag

Måltid

Vi er merksame på at enkelte bebuarar kan ha redusert apetitt, spesielle behov og ynskje. Vi strekkjer oss langt for å koma dette i imøte.

Serveringstider:

  • Frukost  kl 09.00
  • Lett måltid  kl 11
  • Middag  kl. 13.30
  • Kaffi  kl. 15.30
  • Kvelds  kl 19.00.

Eigne tider i helgane

Til toppen