Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Kontakt Heimebasert omsorg

Kontakt heimehjelp og heimesjukepleie i Bjørnafjorden kommune.

Kontaktinformasjon

Heimebasert omsorg - kontaktinformasjon
Funksjon Namn Telefon
Avdelingsleiar Kristin Haukeland 56 57 55 74
Gruppe 1 Tone Hellevang Berg 56 57 55 72
Gruppe 2 Inger Lise Tvedt 56 57 55 68
Gruppe 3 og 4 Hilde Hjelle 56 57 55 73
Vakttelefon på kveld, natt og helg (kl.15-08) dersom det ikkje kan vente til neste virkedag 982 34 480

Telefontider:

Kl. 10.00 - 12.00 og 12.45 - 15.00 (måndagar til kl. 17.00)

Til toppen