Prosjekt i Bjørnafjorden kommune

Sjå oversikt over det største investeringsprosjekta i Bjørnafjorden kommune for perioden 2020-2023. Investeringsbudsjettet blei vedtatt av kommunestyret 17. desember 2019.

Prosjekt i Bjørnafjorden kommune

Politistasjon på Moberg

Klikk for stort biletePolitistasjon på Moberg

 Ny politistasjon og administrasjonsbygg for OHARA/VA-drift.

 • Areal: 2200 m2
 • Prosjektramme: 72 millionar kroner
 • Oppstart: 2019
 • Ferdig: Januar 2021

 

Jettegryto barnehage

Klikk for stort bileteJettegryto barnehage - før utbygging Simen Soltvedt Barnehagen skal byggast med fire avdelingar og 96 storbarns-ekvivalentar (plass tilsvarande det lovfesta kravet til areal for barn over to år).

 • Areal: 950 m2
 • Prosjektramme: 35 millionar kroner
 • Oppstart: 2020
 • Ferdig: Juli 2022
OHARA (Os hovudavløpsreinseanlegg)

Klikk for stort bileteOs hovudavløpsreinseanleggProsessanlegget er i prøvedrift.

 • Areal: 18 500 m2
 • Prosjektramme: 470 millionar kroner
 • Oppstart: 2015
 • Ferdig: 2021
Parkeringshus Giskavollen

Parkeringshus med 180 plassar, ny vegløysing for Giskavollen og uteområde for idrett og leik.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
 • Areal: 4000 m2
 • Prosjektramme: 71 000 000
 • Oppstart: 2019
 • Ferdig: 2021

 

Brannstasjon i Eikelandsosen

Klikk for stort bileteBrannstasjonen i Eikelandsosen er under bygging.

 • Areal: 800 m2
 • Prosjektramme: 25 millionar kroner
 • Oppstart: Mars 2020
 • Ferdig: 2021
Borgafjellet barneskule

To-parallell skule, utehall, uteområde, fortau og veg

Klikk for stort bileteBorgafjellet barneskule under bygging.

 • Areal: 7200 m2
 • Prosjektramme 290 millionar kroner
 • Oppstart: 2019
 • Ferdig: Juli 2021
Os Aktiv

To klasserom, dobbel gymsal, utehall, kulturskule, Ung Arena og uteområde.

Klikk for stort bilete Lars Kristian Steen

 • Areal: 3700 m2
 • Prosjektramme 108 millionar kroner
 • Oppstart: 2019
 • Ferdig: Mai 2020

Bygget er overlevert og tatt i bruk.

Åsen-Helleskaret: Veg, vatn og avløp

Klikk for stort bileteFørebels i anleggsfase. 

 • Oppstart: vår 2021
 • Ferdig: haust/vinter 2022
 • Prosjektramme for fylkesveg: 89,5 millionar kroner (forskottering)

Kontakt

Grete Nesheim
Leder
Telefon: 56 57 50 00
Mobil: 900 91 432
Til toppen