Bli lærling i Bjørnafjorden kommune

Bjørnafjorden kommune er lærebedrift innan ei rekke fagfelt, og kan tilby ein spennande lære- og arbeidsplass for deg som har lyst på ei meiningsfull utdanning.

Når vi har ledige læreplassar, lyser vi dei ut under ledige stillingar.

Bjørnafjorden kommune er godkjent lærebedrift i følgande fag:

Brannførebyggande arbeid, feiing og tilsyn (feiarfaget)

Kontaktperson: Espen Storum, leiar førebyggande avdeling i Bjørnafjorden brann og redning, telefon 996 20 775 Send e-post

Helsearbeidarfaget

Kontaktperson: Marit Tandberg, fagkonsulent, telefon 56 57 56 23/480 12 966 Send e-post

Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Kontaktperson: Therese Johnsen, skulefagleg rådgivar, telefon 915 48 031 Send e-post

IKT-faget

Kontaktperson: Ottar Midtrød, IT-leiar, telefon 957 53 830 Send e-post

Til toppen