Siste nytt om koronaviruset i Bjørnafjorden kommune

Bjørnafjorden kommune følgjer råda frå nasjonale myndigheiter. 

Helsefagleg leiing i kommunen og kommunal kriseleiing følgjer helsesituasjonen hos oss tett. Vi informerer og set i verk tiltak i samsvar med nasjonale råd og utviklinga lokalt.
Vi oppdaterer status for påviste smittetilfelle av covid-19 på denne sida og på Facebook-sida vår.  

Sjå oversikt over talet på covid-19-tilfelle i Bjørnafjorden kommune i MSIS - Folkehelseinstituttet sin statistikkbank over smittsame sjukdommar.

Sjå informasjon om koronavaksinasjon i Bjørnafjorden kommune

Treng du å bli testa for koronavirus?

Bjørnafjorden kommune rapporterer koronastatus til Statsforvaltaren kvar veke.
Rapporten inneheld smittetal, risiko for smitteauke og negative konsekvensar for innbyggarar og tenester, og kapasitet på personell og utstyr i samband med koronaberedskapen.

 

Folkehelseinstituttet anbefaler personar over 65 år å ta ein tredje dose koronavaksine - ein såkalla oppfriskingsdose eller boosterdose. Det skal vere eit intervall på minst 6 månader mellom andre og tredje vaksinedose. Det er berre Pfizer-vaksinen (Comirnaty) som er godkjent som oppfriskingsdose, og dermed den vaksinetypen som vil bli gitt.

Koronavaksinen er gratis. 

Bjørnafjorden kommune rapporterer koronastatus til Statsforvaltaren kvar veke. Rapporten inneheld smittetal, risiko for smitteauke og negative konsekvensar for innbyggarar og tenester, og kapasitet på personell og utstyr i samband med koronaberedskapen.

 

Ta kontakt med fastlegen din for å få koronavaksine.

NB! 16-17-åringar som fekk dose 1 i veke 33-35, vil få dose to i Oshallen/Fjord'n senter i kommunal regi i veke 42/43. Dei treng ikkje ta kontakt med legekontoret.

Sukeheimane i Bjørnafjorden kommune har ikkje lenger tilgangskontroll. 
Besøkande kan endeleg kome på besøk på vanleg måte, utan å melde frå på førehand eller signere skjema ved ankomst.

Men hugs at vi framleis er i ein pandemi, og at fleire av bebuarane våre er ekstra sårbare for smitte. Dersom du ikkje er fullvaksinert, ber vi deg ta ekstra omsyn til alle bebuarane våre.

    

Hausten er her. Det same er rennande nasar, vonde halsar og heilt vanleg forkjøling.
Samstundes forsvinn ikkje koronaviruset med det første, og vi skal framleis vere varsame ved symptom på akutt luftvegsinfeksjon.

Har du ikkje tatt koronavaksine enno? 
Neste onsdag, 29. september, er siste moglegheit for første vaksinedose i Oshallen og Fjord'n senter. 
Og som ein ekstra bonus står både Pfizer- og Moderna-vaksinen på menyen denne dagen.
Du kan sjølv velje kva for ein av vaksinetypane du vil ha, sjølv om begge typane er like gode og ein kombinasjon går heilt fint.

 

Ei kvinne i 70-åra fekk påvist covid-19 i går, torsdag 23. september. Kvinna er smitta i utlandet.

Frå måndag 27. september blir det endringar i koronakvardagen når såkalla "justert TISK" blir innført i heile Noreg.
Dette betyr at færre må i karantene ved smittetilfelle og at den smitta sjølv varslar sine nærkontaktar.

Kontakt

Koronatest-telefon Bjørnafjorden kommune
Du kan også bestille time for test på nett (sjå i artikkelen)
Telefon: 475 08 412
Nasjonal informasjonstelefon om koronaviruset
Telefon: 815 55 015
Til toppen