Siste nytt om koronaviruset i Bjørnafjorden kommune

Bjørnafjorden kommune følgjer råda frå nasjonale myndigheiter. 

Helsefagleg leiing i kommunen og kommunal kriseleiing følgjer helsesituasjonen hos oss tett. Vi informerer og set i verk tiltak i samsvar med nasjonale råd og utviklinga lokalt.
Vi oppdaterer status for påviste smittetilfelle av covid-19 på denne sida og på Facebook-sida vår.  

Sjå oversikt over talet på covid-19-tilfelle i Bjørnafjorden kommune i MSIS - Folkehelseinstituttet sin statistikkbank over smittsame sjukdommar.

Sjå informasjon om koronavaksinasjon i Bjørnafjorden kommune

Treng du å bli testa for koronavirus?

Bjørnafjorden kommune rapporterer koronastatus til Statsforvaltaren kvar veke.
Rapporten inneheld mellom anna smittetal, risikovurdering, aktuelle tiltak og status for tenestene og vaksinasjonsarbeidet.

Regjeringa har letta på ein del smitteverntiltak, mellom anna for karantene for øvrige nærkontaktar, fritidsaktivitetar, tiltaksnivå i barnehage/skule og skjenking.
Påbod om munnbind, restriksjonar for arrangement og heimekontor for dei som kan, gjeld framleis.
 

 

På grunn av pandemien, har kommunale barnehagar og SFO i Bjørnafjorden i perioden 12. desember 2021 til 13. januar 2022 hatt redusert opningstid (kl. 8-15.30).

 

Bjørnafjorden kommune rapporterer koronastatus til Statsforvaltaren kvar veke.
Rapporten inneheld mellom anna smittetal, risikovurdering, aktuelle tiltak og status for vaksinasjonsarbeidet.

Kvar onsdag framover er det koronavaksinasjon i Oshallen og Fjord'n senter.

Du er hjarteleg velkommen til å ta første, andre eller tredje dose.

Du kan allereie no bestille time til ein av dei neste fem onsdagane.

 

Barn med alvorleg underliggande sjukdom i aldersgruppa 5 til 11 år, kan no få BioNTech/Pfizer-barnevaksine.

 

Bjørnafjorden kommune rapporterer koronastatus til Statsforvaltaren kvar veke.
Rapporten inneheld mellom anna smittetal, risikovurdering, aktuelle tiltak og status for vaksinasjonsarbeidet.

Helsedirektoratet ber tilsette i barnehage og elevar og tilsette i barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule om å teste seg med hurtigtest før dei kjem tilbake til barnehagen eller skulen etter juleferien.
Målet er å fange opp og stanse smitte før oppstart.

Denne ordninga gjeld ikkje barn i barnehage.

 

Bjørnafjorden kommune rapporterer koronastatus til Statsforvaltaren kvar veke.
Rapporten inneheld mellom anna smittetal, risikovurdering, aktuelle tiltak og status for vaksinasjonsarbeidet.

Bjørnafjorden kommune rapporterer koronastatus til Statsforvaltaren kvar veke.
Rapporten inneheld mellom anna smittetal, risikovurdering, aktuelle tiltak og status for vaksinasjonsarbeidet.

Kontakt

Koronatest-telefon Bjørnafjorden kommune
Du kan også bestille time for test på nett (sjå i artikkelen)
Telefon: 475 08 412
Nasjonal informasjonstelefon om koronaviruset
Telefon: 815 55 015
Til toppen