Siste nytt om koronaviruset i Bjørnafjorden kommune

Bjørnafjorden kommune følgjer råda frå nasjonale myndigheiter. 

Helsefagleg leiing i kommunen og kommunal kriseleiing følgjer helsesituasjonen hos oss tett. Vi informerer og set i verk tiltak i samsvar med nasjonale råd og utviklinga lokalt.

Sjå oversikt over talet på covid-19-tilfelle i Bjørnafjorden kommune i MSIS - Folkehelseinstituttet sin statistikkbank over smittsame sjukdommar.

Sjå informasjon om koronavaksinasjon i Bjørnafjorden kommune

Sprøyte inn i modell av koronavirus

Bjørnafjorden kommune har mottatt den oppdaterte koronavaksinen Comirnaty Original/Omicron BA.4-5.
- Det er denne vaksinen som beskytter best mot smitte - og truleg òg mot alvorleg sjukdomsforløp - av den dominerande omikron-varianten av koronaviruset, fortel kommuneoverlege Klaus Melf.

Sprøyte inn i modell av koronavirus

FHI anbefaler fjerde koronavaksinedose til alle over 65 år. No anbefaler dei òg personar mellom 18 og 64 år med risiko for alvorleg koronaforløp å ta fire vaksinedosar.
Ungdom mellom 12 og 17 år med alvorleg grunnsjukdom blir anbefalt å ta tre dosar koronavaksine.
 

Då har kommuneoverlege Klaus Melf ei klar oppmoding til deg:
- Ta fjerde vaksinedose! Vi forventar ei kraftig haustbølge av koronasmitte, og det er ingen grunn til å utsetje vaksinedosen, seier han.

FHI anbefaler no fjerde dose koronavaksine til alle personar over 65 år. Det blir ny runde med massevaksinering for alle over 65 år som ønskjer fjerde vaksinedose i Oshallen og Fjord'n senter neste onsdag, 7. september.

Dersom du er under 65 år og manglar 1.-3. dose, kan du òg komme til massevaksineringsstasjonane.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har avgjort at koronateststasjonane kan avviklast frå 1. juli 2022.

 

Mange skal utanlands på ferie i sommar, og treng koronasertifikat ved innreise. Koronasertifikatet viser om du har fått koronavaksine og/eller har fått påvist og registrert korona med PCR-test. Krava til koronasertifikatet kan variere frå land til land, så det er viktig at du undersøkjer kva som gjeld før avreise.
 

Barn og unge i alderen 12 til 15 år kan få inntil to dosar koronavaksine. 

Sprøyte inn i modell av koronavirus

Alle personar over 80 år kan no få 4. vaksinedose, dersom dei sjølve ønskjer det og ikkje har hatt korona etter 3. dose. Det må gå minimum 4 månader mellom 3. og 4. dose. Fjerde vaksinedose kan du ta på apotek eller legekontor.

Sjølvtest for korona

Du treng ikkje lenger teste deg for korona ved nyoppståtte luftvegssymptom, men du kan ta ein sjølvtest om du ønskjer. 

Du treng heller ikkje registrere positiv test nokon stad.

Sprøyte inn i modell av koronavirus

Nuvaxovid er ein ny, proteinbasert koronavaksine, som bygger på meir tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinane frå Pfizer og Moderna.

Vaksinen er godkjent for deg som er 18 år og eldre. Du kan få Nuvaxovid som dose 1, 2 eller 3.

 

Kontakt

Koronatelefonen Bjørnafjorden kommune
Måndag og torsdag, kl. 13.30-15.30
Telefon: 47508412
Nasjonal informasjonstelefon om koronaviruset
Telefon: 81555015
Til toppen