Siste nytt om koronaviruset i Bjørnafjorden kommune

Bjørnafjorden kommune følgjer råda frå nasjonale myndigheiter. 

Helsefagleg leiing i kommunen og kommunal kriseleiing følgjer helsesituasjonen hos oss tett. Vi informerer og set i verk tiltak i samsvar med nasjonale råd og utviklinga lokalt.
Vi oppdaterer status for påviste smittetilfelle av covid-19 på denne sida og på Facebook-sida vår.  

Sjå oversikt over talet på covid-19-tilfelle i Bjørnafjorden kommune i MSIS - Folkehelseinstituttet sin statistikkbank over smittsame sjukdommar.

Sjå informasjon om koronavaksinasjon i Bjørnafjorden kommune

Treng du å bli testa for koronavirus?

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler no fjerde vaksinedose (eller andre oppfriskingsdose, om du vil) til alle over 75 år, sjukeheimsbebuarar og eldre med heimeteneste. 

Helse- og omsorgsdepartementet har avgjort at koronateststasjonane kan avviklast frå 1. juli. Siste dag i Kolskogen er derfor torsdag 30. juni. Teststasjonen i Eikelandsosen stengde tidlegare i år.

Mange skal utanlands på ferie i sommar, og treng koronasertifikat ved innreise. Koronasertifikatet viser om du har fått koronavaksine og/eller har fått påvist og registrert korona med PCR-test. Krava til koronasertifikatet kan variere frå land til land, så det er viktig at du undersøkjer kva som gjeld før avreise.
 

Barn og unge i alderen 12 til 15 år kan få inntil to dosar koronavaksine. 

Sprøyte inn i modell av koronavirus

Alle personar over 80 år kan no få 4. vaksinedose, dersom dei sjølve ønskjer det og ikkje har hatt korona etter 3. dose. Det må gå minimum 4 månader mellom 3. og 4. dose. Fjerde vaksinedose kan du ta på apotek eller legekontor.

Sjølvtest for korona

Du treng ikkje lenger teste deg for korona ved nyoppståtte luftvegssymptom, men du kan ta ein sjølvtest om du ønskjer. 

Du treng heller ikkje registrere positiv test nokon stad.

Sjølv om pågangen til teststasjonane er liten for tida, er kommunen forplikta til å oppretthalde kapasitet til å PCR-teste éin prosent av befolkninga per veke.

Dette betyr kapasitet til å ta om lag 50 testar i døgnet.

Behovet for PCR-testing synk i takt med smittetala. Dette påverkar òg opningstidene ved teststasjonane våre frå og med neste veke.

Dette gjer du dersom du er smitta av covid-19:

Sprøyte inn i modell av koronavirus

Nuvaxovid er ein ny, proteinbasert koronavaksine, som bygger på meir tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinane frå Pfizer og Moderna.

Vaksinen er godkjent for deg som er 18 år og eldre. Du kan få Nuvaxovid som dose 1, 2 eller 3.

 

Kontakt

Koronatest-telefon Bjørnafjorden kommune
Du kan også bestille time for test på nett (sjå i artikkelen)
Telefon: 47508412
Nasjonal informasjonstelefon om koronaviruset
Telefon: 81555015
Til toppen